Indholdsfortegnelse
Eksempel 5.1.1
Eksempel 5.1.2
Gruppered variable
Eksempel 5.2.

Uddrag
Eksempel 5.1.1
Et eksempel kunne være, at man ville undersøge vægten på alle kvinder i Danmark.

Da er populationen alle kvinder i Danmark, men de det er et ret stort arbejde at veje så mange, så laver man en stikprøve på et overskueligt antal, hvor de forskellige aldersgrupper er repræsenteret ligeligt i forhold til fordelingen i befolkningen.