Der er et yndigt land | Analyse og fortolkning

Indledning
Analyse og fortolkning af Adam Oehlenschlägers ”Der er et yndigt land”
Det lyriske digt der oprindeligt var kaldt ”Fædrelandssang” er skrevet i romantikken af digteren Adam Oehlenschläger i 1819 men blev først udgivet i 1823.

I dag kender vi det som Danmarks stolte nationalsang ”Der er et yndigt land”. Sangen er skrevet i den spæde start af romantikken hvor Danmark lige har mistet Norge i krigen og ikke længere er en stormagt.

Uddrag
Sangen er skrevet i bunden form da rytmen er den samme i alle versene. Versene er ensartede da den består af 12 vers der hver består af seks strofer. Der bruges krydsrim og rimskemaet er A B A C D C .

Det er et lyrisk digt da det er beskrivende og med få ord skaber en bestemt stemning og det er brugslyrik fordi sangen er skrevet med et bestemt formål der i dette tilfælde er at hylde Danmark og bringe danskheden tilbage.

I sangen anvender Oehlenschläger særligt billedsprog som virkemiddel.
Først og fremmest er der tale om en besjæling af Danmark i sig selv der fremstilles som noget levende: ”Der er et yndigt land, det står med brede bøge”

(v1,s1) ”Det bugter sig i bakke, dal, det hedder gamle Danmark” (v1,s4) Et land kan hverken stå eller bugte sig men ved at bruge besjæling på denne måde danner Oehlenschläger et bestemt billede af den danske natur.

Endnu et eksempel ser vi i tredje strofe, tredje vers: ”Og løvet står så grønt”, gennem sangen går disse besjælinger af naturen altså igen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu