Indledning
Krig, magt og terror er noget mange frygter. Men hvad hvis man er soldat der er er blevet givet en ordrer? “Den unge soldats lidelser” er en novelle fra 2012, skrevet af Kaspar Colling Nielsen (1974).

Novellen blev udgivet af Ude og Se som er et gratis magasin fra DSB, der udkommer 11 gange årligt og kan afhentes i tog og på stationer over hele landet.

Her er det bygget på en hemmelighed, givet af en læser og derudover blev Colling bedt om at tage udgangspunkt i begrebet “oprør”.

Uddrag
Men det kan han ikke. Han er skånselsløs og kold, som han er trænet til - at udføre en ordrer (side 2, linje 77-81) “de vidste, at de kunne regne med mig.

Jeg var skånselsløs. Jeg havde ingen barmhjertighed, ingen tøven. Jeg kunne se det i ansigterne på mine kammerater. de frygtede mig, med rette. de havde set, hvad jeg var i stand til”.

Igennem hele novellen føles det som om man sidder inde i hovedet på jeg-fortælleren. Der bliver brugt beskrivende ord, der gør at man rigtigt kan leve sig ind og forestiller sig teksten i billeder.

Jeg-fortællerens indre er i centrum, hvor det ydre kort bliver kendetegnet ved at nævne hans skæg, solbriller og hår.

Det er svært at sige præcist hvornår historien finder sted, men man fornemmer kontrasten mellem krigshærgede miljø og det civile miljø som jeg personen lever i efter.

Her kan man nævne det vendepunkt der er da novellen går fra “jeg” til “vi”. Efter den unge soldats krigstid lever han stadig i fortiden. Det er som han ikke kan finde ro i civilsamfundet, efter de ting han har gjort.