Indledning
Krig og vold er en ting, der har fulgt mennesker gennem deres historie, i lang tid. Krig er noget menneskeheden altid har været frastødt af og samtidigt beundret det.

Krig er noget mange tidligere og nuværende generationer har brugt for at få magt. Krig kan også have nogle psykiske bivirkninger i mennesker

og kan forandre dem til de er helt uigenkendelige. Krig vækker de dybeste dæmoner, der er inde i os og giver langvarige ar på krop og sjæl.

Uddrag
Magt bliver også vist her. “Vi havde korsfæstet flere af mændene. Vi havde tvunget dem til at overvære, at vi voldtog deres koner og døtre.

Vi havde sat ild til korsene et efter et, når vi havde voldtaget deres kvinder.” Det viser, at gennem terror og magt kan der skabes forfærdelige scenarier.

Han har udviklet en magtliderlighed, hvor han får en nydelse af at torturere og tage livet af andre. “Det var et chok, et adrenalin rush.

Det var den bedste følelse, jeg har haft i mit liv.” Han opnår en nydelse af det og han får denne drift, som også bliver beskrevet i Freuds teori om menneskelig adfærd.

Freud beskriver, at alle mennesker besidder en dødsdrift. Dødsdriften er en destruktiv impuls, som mennesket har brug for at lade løbe ud over andre.

Så da jeg-fortælleren kommer hjem fra krigen, kan han ikke holde det ud. Han bliver nødt til at tage tilbage til krigen. Det bliver afspejlet i novellens titel ”Den unge soldats lidelser”. Han lider, når hans ofre ikke lider.

Freud beskriver desuden, at der er en modpart på den destruktive drift, som er den livsbærende drift. Den livsbærende drift skaber balance mellem den og dødsdriften.