Den sidste Balkjole | Opgave

Indledning
Herman Bang er kendt fra det moderne gennembrud som journalist, forfatter, og så efterfølgende kritiker. Det tiden blev historisk kendt for at sætte spørgsmålstegn til normerne og det vante.

Det er en speciel impressionistisk skrivestil, som Herman Bang benytter sig af, der giver hans værker liv på en ganske speciel måde.

Der giver et nyt helhedsindtryk af de situationer, hvilket han også gør op med i dette familiedrama ”Den Sidste Balkjole”.

Uddrag
Kvinderollerne bliver sat i fokus og det gør det tidligt i teksten ved udueligheden af Emma der ikke kan finde sig den perfekte mand og alle forventningerne og fokus falder på Antoine, hvilket for tiden er et typisk træk at gifte sig til status og velstand, kvinderne skulle gifte sig videre så de ikke var overfladiske.

Kvinderne i novellen bliver fremstillet meget opstillet, som om de ikke har noget at tage sig til udover at vente. Der er mange træk i novellen der taler for tiden.

Heriblandt de samfundstitler der er blevet brugt, herunder menes der eksempelvis ”Guvernanten, Sognefogeden og Forpagteren, der bliver brugt et andet sprog end der ville i nutidens noveller, og de udgået ord er opstillet i mindre sætninger, der er kortere og med meget få konjunktioner der gør sproget mere formelt og lettere forståeligt og simpelt.

Fortælleren i novellen er en 3 persons fortæller med en ydre synsvinkel der gør vi skal forstå novellen igennem handlingen og ikke forstår os på diverse følelser.

Derimod er handlingen beskrevet så detaljeret at vi selv skal danne os et indtryk af situationen og derved selv skulle leve os ind i fortællingen.

Det er typisk for Herman Bang at benytte denne type opstilling, for at provokere en masse tanker hos læseren og derved gøre vi skal tage stilling til de problemer der bliver beskrevet.

Der er mange indtryk vi får igennem den talesprogsform der bliver benyttet, erstatter lidt det fortællende, men det giver et meget panoramisk sceneskift, det forøges også med de flere bindestreger og den meget tale.

Derved er der heller ikke rigtigt en særlig stor overgang mellem scenerene selvom, der både bliver brugt flashback og at fortællingen starter in medias res.

Herman Bangs fortællinger kan let opstilles igennem sin impressionistiske skrivestil og dramaturgi, og mange replikker let overføres til et skuespil.

Der ville kunne karakterisere flere forskellige synspunkter på samfundet og dets opdelinger af kønsroller og problemer i samfundet.

Det miljø fortællingen befinder sig i er det fysiske miljø, det er her hvor hele handlingen finder sted. Det er meget primært, og vi kan ud fra handlingen se at vi er meget tidligt i industrialiseringen, da der er tale om et meget lille borgerligt samfund og det hele er meget landsby og lokalt.

Alle kender hinanden og alle kender til rygter osv. Det er måske også her hvor spejlingen af samfundets problemer og normer kommer til udtryk.

Hvor alle forsøger at opretholde de normer, man er på vej væk fra. Og de problemer man sætter under debat.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu