Den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Virksomhedsøkonomi B
Opgave 1
Spørgsmål 1.1 - 1.6

1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- (Nøgletallene fremgår af bilag 1.)

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- (Nøgletallene fremgår af bilag 1. )
- Overskudsgraden, (der er ikke blevet taget udgangspunkt i indekstallene, men af resultatopgørelsen, da vi ville have nogle flere tal med):
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
- (Nøgletallene fremgår af bilag 1. )

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- (Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.)

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

Opgave 2
Spørgsmål 2.1 - 2.3

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Opgave 3
Spørgsmål 3.1 - 3.4

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.
- (De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.)

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.
- Excel ark for hele opgave 3:

Opgave 4
Spørgsmål 4.1 - 4.2

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.
- (De nødvendige informationer fremgår af bilag 6. I bilag 6 er også en skabelon til resultatbudgettet.)

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
De interne forhold, der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes er virksomhedens ejerforhold, ansatte, udviklingen i virksomheden, virksomhedens konceptet og skift af strategi og image.

Da virksomheden blev etableret i 1973 var det ægteparret Inger Grene og Knud Olsen, der ejede virksomheden, i dag er det sønnerne Cresten Grene og Mikkel Grene.

I 2014 skiftede sønnerne virksomhedens strategi og image. De skiftede fra en forretning med dimser fra udlandet til et mere stilsikkert image med egne designprodukter og efterspurgte kollektioner, dette skabte en stor stigning i økonomien.

De to ejere begyndte også, at gå sammen med lokale folk, der tog del i risikoen ved åbning af flere nye butikker.

---

Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet har udviklet sig positivt i 2017/2018. I 2015/2016 var likviditetsgraden på 205, hvorefter den faldt til 78,4 i 2016/2017, og så steg den til 115,8 i 2017/2018.

De væsentlige forhold, der har påvirket udviklingen af likviditetsgraden er omsætningsaktiverne som steg til 194.401 med 31.170 i 2017/2018, og de kortfristede gældsforpligtelser som faldt til 167.885 med 40.213.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu