Den lille Karen | Analyse | Thomasine Gyllembourg

Indledning
Denne analyse vil komme til, at omhandle novellen “den lille Karen”. Som er skrevet af Thomasine Gyllembourg og udgivet i 1830 romantikken.

Hvordan et realistiske kvindeideal så ud i den tid, hvilke beslutninger kvinder skulle træffe. Og hvor stor en betydning ens status, vilkår samt det miljø man kom fra indeholdte, er det novellen primært tager udgangspunkt i.

Uddrag
Jeg kan nu ud fra dette komme frem til, at der benyttes panoramisk beretning til at afslutte novellen med, da der med få ord bliver beskrevet en handling der strækker sig over en længere periode.

Det sprog der bliver brugt i teksten, afspejler meget hvilken tid novellen er skrevet i. Sproget er svært læseligt, da der er mange højtidelige gamle ord der bliver brugt i novellen.

Dette kan ses i teksten ved bl.a. de omtaler hinanden som Hr. Fru. osv, der bliver samt skrevet aa i stedet for å mange steder f.x: “saaledes” “åbenhjertigt”.

Gennem hele teksten bliver der sprunget i tidsperioder, i anslaget står der at Karen er de 15 år og skal til at konfirmeres, og i slutningen skulle de døbe deres søn hvilket ses her:

“Næste Aars Paaskemorgen lod Hr. v. S. med stor Høitidelighed døbe sin og Karens Søn, og den lykkelige unge Moder følte fra hiint Øieblik ingen Tomhed i sit Hjem eller sit Hjerte.” Side 8, linje 1-2. Jeg vil ud fra dette mene at novellen strækker sig ca. over 4 år.

Novellen blev udgivet i 1830, i romantikken, dette kommer os til udtryk flere forskellige steder i teksten, man hører f.x at karen er meget troende, og at hun har en skytsånd.

Romantikken var meget præget af Gud og kristendommen, hvilket også har en indflydelse i novellen, da man i starten hører om døden, og derefter Karens konfirmation, også at hun skal giftes og til slut at de skal døbe deres søn, hvilket alle har en forbindelse til Gud.

Hele novellen er fortalt i 3.persons-fortæller, som er den observerende. Der bliver derfor ikke beskrevet personernes tanker samt følelser, hvilket er noget vi selv skal danne os som læser.

Fremstillingsformen i novellen er panoramisk fremstilling i starten, da den observerende fortæller, fortæller om flere episoder som foregår flere forskellige steder på en gang.

Denne form giver os læser nogle vigtige forudsætninger for resten af novellen i et godt fortælletempo. Der benyttes også af scenisk fremstilling fra anslaget til klimakset, dette kan ses fordi der er mange detaljer og direkte tale.

Et eksempel på dette, er hvor Karen taler med den ene af døtrene om Hr. von. S “Karen: "Det er en rig og fornem Godsejer som boer et par mile herfra.”

Side 1, linje 40, hvor man i dette handlingsforløb for beskrevet mange detaljeret ting om Hr. von. S. I sidste afsnit af novellen benyttes der er panoramisk fremstilling, da der igen bliver fortalt mange ting over en periode.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu