Den lille Karen | Analyse | 12 i karakter

Indledning
Denne analyse vil komme til, at omhandle novellen “den lille Karen”. Som er skrevet af Thomasine Gyllembourg og udgivet i 1830 romantikken.

Hvordan et realistiske kvindeideal så ud i den tid, hvilke beslutninger kvinder skulle træffe. Og hvor stor en betydning ens status, vilkår samt det miljø man kom fra indeholdte, er det novellen primært tager udgangspunkt i.

Novellen “Den lille karen” handler, om denne lille pige Karen som var forældreløs, og voksede derfor op hosen af hendes fars bekendt Hr. A. og hans familie.

Karen var 15 år gammel, og skulle derfor snart konfirmeres, hun syede sin egen konfirmationskjole.

En dag kom en ældre herre på besøg hos familien, og han fik med det samme øje på lille Karen. Han synes det var synd for hende

at hendes kjole ikke var lige så flot som de andres i huset. Kort tid efter modtog karen en pakke fra en skytsånd, pakken indeholdte en ny konfirmationskjole.

Uddrag
Novellen blev udgivet i 1830, i romantikken, dette kommer os til udtryk flere forskellige steder i teksten, man hører f.x at karen er meget troende, og at hun har en skytsånd.

Romantikken var meget præget af Gud og kristendommen, hvilket også har en indflydelse i novellen, da man i starten hører om døden

og derefter Karens konfirmation, også at hun skal giftes og til slut at de skal døbe deres søn, hvilket alle har en forbindelse til Gud.

Hele novellen er fortalt i 3.persons-fortæller, som er den observerende. Der bliver derfor ikke beskrevet personernes tanker samt følelser, hvilket er noget vi selv skal danne os som læser.

Fremstillingsformen i novellen er panoramisk fremstilling i starten, da den observerende fortæller, fortæller om flere episoder som foregår flere forskellige steder på en gang.

Denne form giver os læser nogle vigtige forudsætninger for resten af novellen i et godt fortælletempo. Der benyttes også af scenisk fremstilling fra anslaget til klimakset, dette kan

ses fordi der er mange detaljer og direkte tale. Et eksempel på dette, er hvor Karen taler med den ene af døtrene om Hr. von. S “Karen:

"Det er en rig og fornem Godsejer som boer et par mile herfra.” Side 1, linje 40, hvor man i dette handlingsforløb for beskrevet mange detaljeret ting om Hr. von. S.

I sidste afsnit af novellen benyttes der er panoramisk fremstilling, da der igen bliver fortalt mange ting over en periode.

Novellens hovedperson er Karen, da man igennem hele novellen følger hende og hendes udvikling. Hun er 15 år og forældreløs, i starten bor hun hos en af hendes fars bekendte Hr. A, senere får hun et job som tjenestepige og bor der.

Sidst i novellen bliver hun gift med Hr. von. S. og bor sammen med ham. Til at beskrive karen, har fortælleren benyttet sig meget af formen showing.

Da man hører at hun har en smuk personlighed, da hun følger sit hjerte og vælger den indre frem for det ydre. Fortælleren benytter kun telling

når der bliver beskrevet hendes udseende “Denne unge Mand fattede en virkelig Lidenskab for den smukke Karen…” Side 2, linje 32. Jeg kan nu komme frem til, at hendes udseende stemmer overens med hendes personlighed.

Dette ses da hun vælger Hr. von. S. fremfor løjtnant H. “Jeg har lært at kjende noget Bedre. Jeg har lært at skjønne paa hvad en Mands Fasthed og Selvbeherskelse har for Værd for et værgeløst Fruentimmer.” Side 7, linje 39.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu