Indholdsfortegnelse
Kort om Den kolde krig
Winston Churchills tale om Jerntæppet i 1946
Josef Stalins modsvar til Jerntæppet
Tiden efter talerne

Uddrag
Kort om Den kolde krig
Den kolde krig var en krig som opstod efter 2.verdenskrig mellem de to millitæralliancer USA og Sovjetunionen fra henholdsvis NATO og Warszawapagten.

Krigen brød ud i 1947, da man i NATO-landende og Warszawapagtenslande var uenige om forskellige økonomiske og politiske systemer, og derfor havde man uenigheder om hvordan Tyskland og Europa skulle genopbygges efter 2.verdenskrigen. To taler fra Winston Churchill og Josef Stalin var det der for alvor ophidsede den kolde krig.

Winston Churchills tale om Jerntæppet i 1946
Den kolde krig startede ud med, at Winston Churchill, som var tidligere premierminister i Storbritannien, holdt talen ”Jerntæppet”, som var en tale for de studerende på Westminster College i Missouri.

Talen blev holdt 5. marts 1946, og det var ved denne tale, hvor ordet ”Jerntæppe” for første gang blev brugt, og det blev brugt i en sammenhæng, der beskrev opdelingen af Europa i et kapitalistisk vest og kommunistisk øst.