Den grimme ælling | Analyse

Indledning
Ordet ondskab er svært at definere og beder man forskellige personer om at forklare, hvad ondskab betyder, får man mange meget forskellige svar.

Ondskab har dog altid draget mennesket, og forskere, teologer og filosoffer forsøger til stadighed at forstå ondskab og årsagen til ondskabsfuld adfærd.

Resultatet af denne stadighed har ført til adskillige litterære værker, såsom ondskabsfulde film, der beskæftiger sig med ondskaben i mennesket eller naturen.

Til fælles forsøger de alle at komme med deres bud på, hvad ondskab egentlig er. Et af de værker, hvor ondskabsfulde handlinger kommer til udtryk, er i eventyret, Den grimme ælling, af H.C Andersen.

I Den grimme ælling bliver ællingen mobbet, qua hans atypiske udseende, da han er meget anderledes end alle de andre i andegården.

Uddrag
Som nævnt tidligere, er ondskab blevet et interessant og vigtigt tema indenfor litteraturen, og et andet eksempel på sådan et værk er programmet ”Ond, ondere, ondest”.

Ond, ondere, ondest er en programserie på DR3, hvor 15 helt almindlige mænd skal deltage i et eksperiment, som handler om, om magt kan gøre gode mænd onde.

Fem af forsøgspersonerne bliver fangevogtere og resten bliver fanger. I begyndelsen af forsøget, får forsøgspersonerne uniformer på, passende til deres udvalgte rolle, hvilket gør at der allerede bliver skabt et hierarki i fængslet.

Dette scenarie ligner på mange måder andegården i eventyret den grimme ælling, da den gamle and har rødt bånd rundt om benet som gør, at hun bliver hævet over de andre i andegården og dermed også får lov af gruppen til at mobbe den grimme ælling.

Til forskel fra adfærden i andegården, har fangevogterne dog svært ved at påtage sig rollen som vagt, og specielt i starten af eksperimentet har fangevogterne ikke lyst til at udvise magt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu