Den grimme ælling | Analyse | H.C. Andersen | 10 i Karakter

Indledning
Ondskab optræder i mange former, og vi oplever det på egen krop, i litteraturen og næsten alle steder vi bevæger os hen.

Mange har svært ved at forholde sig til et så overgribende begreb, som “det onde”, grundet det er en abstraktion. Hvad er ondskab, og hvordan forstås ondskab forudsat, at det eksisterer.

Noget er kun ondt hvis man sætter det imod godt, da der ikke kan være ondskab uden godhed. Forståelsen af begrebet er forbundet med, at vi som mennesker besidder evnen til fri vilje, og dermed friheden til at vælge det onde.

Uddrag
Man kan sige alt dette er ondskabsfulde handlinger af andegården. Deres handlinger skader ællingen psykisk: “»Allesammen kjønne, paa den ene nær, den er ikke lykkedes!...” (s. 2 l. 2).

I eksemplet hører vi den højest stillede and i andegården verbalt nedgøre den grimme ællingen, og dermed påføre den psykisk ondskab.

Et eksempel på fysisk ondskab kommer til udtryk allerede kort tid efter: “blev bidt, puffet og gjort Nar af” (s. 2 l. 14-14).

Her kommer ondskaben til syne gennem deres fysiske handlinger, som samtidig fører til nedsættelse af ofrets, altså ællingens, livskvalitet ved at kører psykisk og fysisk på den.

Ondskaben de påfører ællingen ligger i deres handlingers kvalitet, i og med de overskrider dens grænse og decideret fratager dens sociale status og værdier.

Empati for den grimme ælling er ikke noget bærende element i denne fortælling. Dog ser vi i starten af fortællingen af moderen udviser empati for ællingen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu