Indledning
Uddraget af samtalenovellen ”Et dejligt sted” af Kjell Askildsen, som omhandler en mand og kvinde, der er tager i sommerhus. Formodentligt er de et ægtepar, men det bliver ikke italesat i novellen på en måde, som man kan være helt sikker, de kunne for så vidt læseren ved, også være søskende.

Magtforholdet mellem manden og kvinden sætter tydeligvis deres forhold på prøve. I deres tur i sommerhuset bliver der diskuteret frem og tilbage, om de skal tage ud og opleve noget eller blive hjemme.

Uddrag
Novellen består primært af samtaler med indirekte og direkte sproghandlinger. Der er en tydeligt optegnet magtfordeling mellem manden og kvinden, især når det kommer til deres udveksling af samtaler og sprogbrug. Kvinden bruger både mange direkte, men mest indirekte sproghandlinger i forhold til manden.

Kvinder beder ofte manden om at gøre noget, hente noget eller på anden vis yde en service. Indenfor pragmatikkens felt er der også meget at se på i forhold til deres kommunikationssituation.

En central sproghandling for kvinden kan fx være sætningen ”kører du ikke lidt for hurtigt”. Ved at tilføje det lille ”lidt”, tager hun udgangspunkt i høflighedsprincippet, fordi hun prøver at søge mod enighed og prøve på mindst mulig vis at kritisere, og hendes undertekst er, at manden skal køre langsommere. Gennem hele novellen bruger kvinden ofte indirekte sproghandlinger.

Kvinden søger ikke at komme i åben konflikt med manden, men alligevel irettesætter hun ham ofte gennem sine indirekte sproghandlinger og udtrykker på den måde sin irritation.

Manden bruger også nogle indirekte sproghandlinger, som fx når han siger: ”Jeg åbner en flaske vin” efter de har diskuteret om, hvorvidt deres flag på flagstangen skal tages ned eller ej. Mandens undertekst her er, at de skal slappe af nu, og at hun ikke skal forstyrre ham med flere gøremål. Han undlader at sige det direkte, fordi han ikke vil skabe konflikt mellem dem.

Udover denne indirekte sproghandling, er manden meget direkte i sine sproghandlinger, i hvert fald i de hele sætninger, han siger. Manden giver ofte kvinden ret, eller siger at han vil gøre noget, selvom han måske ikke har lyst.

Manden gør dette for ikke at skabe konflikt, men også for at skabe ro for ham selv. Kvindens og mandens samtaler er ofte præget af at være handlingsregulerende, især fra kvindes side, idet hun ofte beder eller opfordrer manden til at udføre opgaver.