Indledning
Reklamefilmen ”Den første dag” varer 2 minutter og 53 sekunder og er afsendt af Foreningen Coop. Mediet er Foreningen Coops Youtube-kanal, hvor den blev publiceret i 2018.

”Den første dag” er en viral reklame. Spredningen af virale reklamer sker af sig selv og rammer mennesker, der med stor sandsynlighed synes om meddelelsen, fordi den er sendt af en person, de kender.

Det kontroversielle ved de virale reklamer er imidlertid, at de bevæger sig på grænsen mellem fiktion og virkelighed, hvilket ses gennem overdrivelserne og brugen af humor.

Ofte opdager modtageren ikke med det samme, at der er tale om en reklame. Mange virale reklamer ligner til forveksling de andre små film, man kan møde på Youtube

hvilket også gør sig gældende for reklamefilmen ”Den første dag”. Reklamens primære målgruppe er unge i alderen 15-18 år

hvilket Foreningen Coop også udtrykker i beskrivelsen af reklamefilmen. Den sekundære målgruppe er forældre til en ung jobsøgende.

Uddrag
Genren er den narrative reklamefilm. Reklamefilmen er karakteristeret ved at indeholde en fiktiv fortælling.

Fortællingen har først og fremmest til formål at fange vores opmærksomhed med humor, overdrivelser og forskellige overraskelseseffekter.

Reklamen er opdelt med en tredelt opbygning med en begyndelse, en midte og en afslutning. ”Den første dag” er en sammenhængende og kronologisk fortælling, hvilket også er typisk for den narrative reklamefilm.

Yderligere tilbageholder reklamefilmen informationer for at øge spændingen, og hertil lægges der forskellige cues ud, der antyder, hvad der senere skal ske.

Den form for snyd er ofte med til at skabe filmens overraskelse, og den fungerer som lattereffekt, hvilket er karakteristeret genren.

Reklamefilmens påstand er, at det nok skal gå på sin første arbejdsdag, og at de ansatte i Coop passer på deres medarbejdere.

Belægget for den påstand er, at man prøver at vise Malthes mareridt om, hvordan han frygter sin første dag.

Hjemlem skaber den logiske sammenhæng mellem påstanden og belægget. Derfor er hjemlen, at medarbejderne i Coop passer på hinanden, så derfor bliver det ikke et mareridt.

Reklamen anvender en rygdækning i form af en styrkelse af troværdigheden fra afsenderen i starten og slutningen af filmen.

Reklamefilmen indledes og afsluttes med en voice over, der fortæller - ”traileren er godkendt af Coop og på vegne af 1,7 million medejere og 40.000 medarbejdere” (0:01).

Gendrivelsen bruger afsenderne til at imødegå kritik fra modtagerne. Dette gør Coop ved at overdrive scenarierne, der bliver fremstillet.

Derudover vises det værste, der ville kunne ske på Malthes første dag. På den måde foregriber Coop modtagernes indvendinger mod deres påstand.

På den måde styrkes deres troværdighed også, og man sikrer, at modtageren ikke får mulighed for selv at pege på eventuelle svagheder i argumentationen.

Gennem argumentationen anvender Coop styrkemarkører ved at optone situationerne. Dette gøres ved overdrivelser, humor og overraskelseseffekter.

”Den første dag” anvender autoritetsargumentet. Ved autoritetsargumentet argumenteres der med, at en bestemt autoritet støtter op om påstanden.