Den, der lever stille | Analyse | Leonora Christina Skov

Indholdsfortegnelse
a. Karakteriser fortælleren. Brug teori fra linket i din beskrivelse

b. Formuler kort på baggrund af analysen fortællerens motivation for at fortælle sin historie.

c. Er der tegn på at fortælleren i fortællingens nutid er nået frem til en forklaring på den manglende kærlighed fra specielt sin mors side?

d. Find steder i uddraget der peger på, at fortælleren accepterer sin historie og står ved den. Det kan være i sprogtonen, stemningen, formuleringer og valg af handling/minder.

e. Leonora Christina Skov siger selv i et interview (Skønlitteratur på P1, sendt 10. januar 2018) at det var "forløsende for det personlige stof at skrive romanen, selvom hun aldrig når frem til at løse gåden om sin mor". Diskuter hvad hun mener. Inddrag evt. romanens titel "Den der lever stille", der refererer til ordsproget "Den der lever stille, lever godt".

Uddrag
Teksten er skrevet med en jeg-fortæller, og det kan jeg se ved at fortælleren har begrænset viden, og der både er bagudsyn og medsyn ”jeg var sikker på, var, at jeg længtes efter den almindelige verden, hvor journalisterne stillede mig spørgsmål”.

Hun har haft en rigtig hård barndom med mangel på opmærksom og tryghed. Det kan ses mellem linjerne, at hun har været meget usikker på sig selv, da hun har manglet den selvværd og selvtillid, som man normalt får fra ens forældre.

Hun spørger f.eks. om hun har været en dårlig datter. Hun har derfor haft behov for at finde tryghed et andet sted. Der har Annette været personen hun føler sig tryg ved. Dermed har hun kæmpet en lang og uretfærdig kamp mod sine forældres kærlighed.

Et tegn på dårligt selvværd og usikkerhed ser vi på linje 67-69 “Jeg glemte, at vi skulle bede den. Gør det mig til en dårlig datter? En endnu dårligere datter, end jeg allerede er”?

---

Det er rigtig sjældent at jeg-personen og fortælleren hænger sammen, og at man f.eks. bruger sit eget navn, hendes forældres navne og generelt fortæller om hendes personlige liv.

Det er netop, fordi hun vil ud med sine følelser og tanker, og vise at selvom hun har stor succes i dag, så har det været en utrolig lang og hård kamp.

Hun nåede aldrig at få sin mors accept, og føle at hendes mor elskede hende. Hun føler alligevel historien skal ud til hele Danmark, men det er fordi hun har viljen, styrken og motivationen til at fortælle den.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu