Den danske optikerbranche | Karakteristik | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1:
Karakteriser den danske optikkerbranche. Inddrag bilag 1,2,3,4 og 5. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2:
Analyser købsadfærden ved køb af briller.
- Maslows Behovspyramide
- Købstyper
- Købemotiver
- Beslutningsprocessen
- Delkonklusion

Opgave 3
Analyser konkurrencen i den danske optikerbranche.
- Konkurrencemæssige positioner
- Markedsleder:
- Markedsudfordrer
- Markedsfølgere
- Skydeskivemodellen
- Samme produkt
- Samme Produktkategori
- Samme Behov
- Delkonklusion

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
A) Der er høje indtrængningsbarrierer i den danske optikerbranche.
B) Mange af virksomhederne i optikkerbranchen bruger konkurrencestrategien differentiering.
C) Markedet som optikkerne befinder sig på, kan karakteriseres som differentieret oligopol.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du Identificere en udfordring for Louis Nielsen i den danske optikerbranche. Diskutere en eller flere løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Den danske optikerbranche det man i dag karakteriserer som være konkurrencepræget. Hele den danske optikerbranche har en omsætning i detailledet på ca. 3,1 Mio kr.

Optikerbranchen er stærkt konkurrencepræget og gennem de sidste 10-15 år er salget mellem optikerkæderne vokset kraftigt. Dette har dog været på bekostning af de selvstændige der derimod har oplevet en vigende markedsandel.

Optikerkæderne i dag er typisk kapitalstærke og har tendens til at dominere markedet. Prisen spiller en stor rolle på optikermarkedet.

Dette kan ses via disse mange kampanger der bliver lavet, hvor prisen er særligt i fokus. I optikerkampagner er det ikke et usædvanligt syn at man kan spare helt op mod 85% på et designerstel.

Dette giver en klar indikation om at denne kæde er meget kapitalstærk og at hovedfokus er langt på prisparameteret.

---

Købet af briller er med til at opfylde basale ting i Maslows Behovspyramide. Når forbrugeren køber et par nye briller, dækker det over det fysiske behov da det er en nødvendighed for at overleve ordentligt.

Det er et fysisk behov fordi forbrugeren har brug for en optimal synsevne. For mange kan købet af briller også handle om at de skal kunne sidde pænt og se pæne ud, derfor er der også snak om et praktisk behov.

Mange kan også have en slags frygt forbundet med et køb af en brille. Det kan være frygten for at skille sig for meget ud blandt de andre ved valg af et nyt par briller.

Dette får mange til at købe ind i de nyeste trends så man passer ind. Derfor kan købsmotivet kategoriseres som det sociale købsmotiv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu