Den danske optikerbranche | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
Karakteriser den danske optikkerbranche. Inddrag bilag 1,2,3,4 og 5. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2:
Analyser købsadfærden ved køb af briller.
- Maslows Behovspyramide
- Købstyper
- Købemotiver
- Beslutningsprocessen
- Delkonklusion

Opgave 3
Analyser konkurrencen i den danske optikerbranche.
- Konkurrencemæssige positioner
- Markedsleder:
- Markedsudfordrer
- Markedsfølgere
- Skydeskivemodellen
- Samme produkt
- Samme Produktkategori
- Samme Behov
- Delkonklusion

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
A) Der er høje indtrængningsbarrierer i den danske optikerbranche.
B) Mange af virksomhederne i optikkerbranchen bruger konkurrencestrategien differentiering.
C) Markedet som optikkerne befinder sig på, kan karakteriseres som differentieret oligopol.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du Identificere en udfordring for Louis Nielsen i den danske optikerbranche. Diskutere en eller flere løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Den danske optikerbranche det man i dag karakteriserer som være konkurrencepræget. Hele den danske optikerbranche har en omsætning i detailledet på ca. 3,1 Mio kr.

Optikerbranchen er stærkt konkurrencepræget og gennem de sidste 10-15 år er salget mellem optikerkæderne vokset kraftigt. Dette har dog været på bekostning af de selvstændige der derimod har oplevet en vigende markedsandel.

Optikerkæderne i dag er typisk kapitalstærke og har tendens til at dominere markedet. Prisen spiller en stor rolle på optikermarkedet.

Dette kan ses via disse mange kampanger der bliver lavet, hvor prisen er særligt i fokus. I optikerkampagner er det ikke et usædvanligt syn at man kan spare helt op mod 85% på et designerstel.

Dette giver en klar indikation om at denne kæde er meget kapitalstærk og at hovedfokus er langt på prisparameteret.

Navne som Louis Nielsen og Synoptik er brands som fremstår stærkt i forbrugernes bevidsthed med en kendskabsgrad på 69% og 63%.

Der er dog flere der lader sig operere for dårligt syn. Dette har op imod 100.000 personer gjort sammenlagt i hele Skandinavien.

Man har differeret oligopol da man befinder sig på et heterogent marked hvor folk godt kan have præferencer i forhold til hvilken Optiker man vil købe briller fra.

Profil Optik er markedslederen i Danmark. De har flest butikker rundt omkring i hele Norden. Hele 127 etableret butikker i Danmark.

Louis Nielsen og Synoptik er de to største optikervirksomheder i Danmark med den højeste kendskabsgrad. Dette kan skyldes de har rimelige priser set i forhold til kvaliteten af det produkt, forbrugerne får igen.

Thiele som er et væsentligt dyrere mærke set i forhold til Louis Nielsen og Synoptik har den laveste kendskabsgrad da det ikke er alle forbrugere som er villige til at betale den pris deres produkter koster.

Man kan også se at flest i Region Hovedstaden kender dette mærke da det er mere velkendt derover.

Salget af briller er et B2C Market (Buissnes to Consumer) som vil sige at brillerne bliver solgt direkte til kunden gennem virksomheden.

Dette er vigtigt at vide i forhold til hvilken målgruppe som f.eks. Louis Nielsen skal ramme. Dorthe Wimmer son er brilleekspert mener at det for kunderne i høj grad handler om tillid til virksomheden.

Dette medfører derfor at der er stor mærkeloyalitet og at kunderne har svært ved at skifte fra f.eks. Louis Nielsen til Synoptik.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu