Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Analyser 3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.
- Teknologiske forhold – Miljø – kulturelle forhold

Opgave 2
Diskuter følgende udsagn:
a) De danske charterturister har stærke præferencer for Spies Rejser.
b) Virksomheden Primo Tours har en position som markedsfølger i den danske charterbranche.
c) Den danske charterbranche vil på sigt udvikle sig til et marked domineret af få store udbydere og kan dermed karakteriseres som differentieret oligopol.

Uddrag
Der er kommet mange nye ”rejsetrends”, og teknologien påvirker den danske charterbranche på forskellige måder, og kan derfor både påvirke negativt og positivt.

Digitaliseringen har været med til at ændre rejsebranchen markant indenfor et kort stykke tid. Onlinesalg af rejser er blevet det mest fortrukne, og det er derfor meget essentielt for charterselvskaberne, at påvirke forbrugernes valg af rejsemål online.

Det er meget vigtigt at udvikle digitale alternativer til den traditionelle turistinformation, eftersom forbrugerne gerne vil være online både under og efter rejsen.