Den danske charterbranche | Analyse-kopi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser det danske chartermarked. Du bedes som minimum tage udgangspunkt i bilag 1, 2, 3 og 4 (video).
- Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.
- Økonomiske og miljøforhold
- Kultur samt teknologiske forhold:

Opgave 3
Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning
- Løsningsforslag til udfordringer:

Uddrag
Først kan man spørge sig selv, hvad går chartermarkedet ud på? En charterrejse er en rejse hvor det hele er planlagt, og hvor man får tilbudt en form for færdigpakket rejse.

Dette gør det nemmere for kunden, i og med der ikke skal tages stilling til så mange ting. Først og fremmest kan man sige, at charterbranchen er i en nedgangsperiode hvis man kigger fra 2018 til 2019.

Det fremgår b.la. at antallet af charterrejser ud af landet i 2019 i Danmark faldt med 5,4%, samtidig med at fire ud af de 5 største charterbureauer mistede kunder.

Dog kan man sige at 5,4% ikke er et så stort tab igen. Konsulenter/direktører mener dog, at der kan være nogen omverdensfaktorer, som kan spille en rolle i forhold til den fremtidige udvikling i branchen.

Her er der tale om kultur og miljø faktorer, som jeg også kommer mere ind på i opgave 2. Hvis vi tager et kig på aktørerne på dette marked/branche, har vi Spies på toppen med den største andel af solgte charterrejser i 2019 (268.228 rejser).

Det vil altså også sige, at de er en klar markedsleder i denne sammenhæng. Som markedsledere har vi Rejsearrangører som Apollo, TUI og Bravo Tours som også er forholdsvise store spillere på dette marked.

Disse tre har alle over 100.000 solgte rejser i 2019. Dog stadig med fodholdvis stor afstand til markedslederen Spies. Udover disse nævnte bureauer er der en del mindre aktører, som ikke har helt store markedsandele.

Ud fra overstående vil jeg mene, at der er delvist differentieret monopol da der er få store udbydere og et antal små udbydere.

Samtidig er det et præferencepræget marked, hvor kunderne har sine personlige præferencer til selve produktet/rejsen.

Erfaringer fra tidligere rejser kan påvirke beslutningsprocessen. Det er et køb, hvor der ofte er meget informationssøgning og derfor har vi også fat i et overvejelseskøb.

En charterrejse kræver en del penge og derfor vil man gerne være så grundig som mulig (informationssøgning). Der begynder også lige så stille at være flere krav, specielt i forhold til CO2 og bæredygtighed med hensyn på flyrejserne.

Der begynder altså at komme krav fra kunderne som man i branchen på længere sigt bliver nødt til at rette sig ind efter.

---

Så har jeg valgt at kigge lidt nærmere på kultur, som jeg også mener har meget at sige i denne sammenhæng. I bilag 15 fremgår det at turister er begyndt at tage på ferie flere gange, om året og på alle tider af året.

Dette skyldes b.la. at velstanden er blevet øget. Dog rejser man i kortere til end førhen. Kulturen er ændret i forhold til at man førhen for det meste kun rejste sammen med kernefamilier.

Nu er der en tendens til også bare at rejse mor-datter, sammen med gutterne eller noget helt tredje. Samtidig fremgår det også at mændene i stigende grad er begyndt at tænke aktiv ferie i form at booking.

Dette betyder at man som dansk charterselskab skal begynde at rette sig ind efter dette for ikke at miste kunder.

Til sidst kan man kigge på de teknologiske forhold. Det mere digitaliserede Danmark ”har” påvirket, og kommer i den grad til at påvirke denne branche.

Mere og mere i nutidens Danmark begynder at foregå online. Dette kan også tydeligt mærkes i charterbranchen. Online salg af rejser stiger hele tiden.

Dette stiller også krav til selskaberne fra forbrugerens side (online websider/app´s). Udover dette bliver der også delt mange ting på medier i forbindelse med rejseannoncer og ferieoplevelser (massemedier).

Digitale løsninger er alt andet lige fremtiden. Så disse forhold påvirker branchen lige nu, men også hvis du kigger mere ud i fremtiden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu