Den danske charterbranche | Analyse

Indledning
Den danske charterbranche er et relativt eftertragtet marked, og har været meget populært de seneste år blandt danskerne.

Men antallet af charterturister ud af Danmark faldt i 2019 med 5,4 procent eller 61.000 i forhold til året før, som gør at den danske charterbranche er under pres.

Det faldende salg af charterrejser er grundet af forskellige faktorer fra omverdenen såsom kultur, teknologi og demografiske forhold som påvirker forbrugernes købelyst og vil påvirke fremover.

Det kunne ses, at folk var tilbageholdende på grund af økonomien, men også fordi folk ikke vil tage sydpå, hvis vi fik endnu en varm sommer i Danmark.

Derudover efterspørger flere og flere mennesker en mere bærdygtig rejseform, hvilket er noget charterbureauer skal til at udvikle på.

Inden For branchen af danske charterrejser er det svært at differencer sig og skille sig ud fra konkurrenterne

i det forbrugeren som udgangspunkt ikke kan skelne om charterrejserne er blevet arrangeret af Spies, Apollo, TUI osv. Derfor vil der oftest konkurreres på prisparameteret for at tiltrække flere kunder

samt image og service som også er en af måderne at differerer sig fra konkurrenterne. Det vil sige, at der er hård konkurrence i branchen.

Indholdsfortegnelse
2. Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske
- Kulturelle forhold:
- Teknologiske forhold:
- Demografiske forhold:

3. Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.
- Beslutningsprocessen:
- Problemerkendelse:
- Informationssøgning:
- Vurdering af alternativer
- Købsbeslutningen:
- Efterkøbsadfærd

4. Diskuter følgende udsagn:
a) Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.

b) Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.

c) Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode

Opgave 5 - Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.
- Produktudvikling:
- Markedspenetrering:
- Valg af løsningsforslag:

Uddrag
Rejse kulturen har med årene ændret sig, og vil ændre sig fremover. Turisternes rejsevaner er ændret i takt med at velstanden er øget

hvilket vil sige turister tager på ferie flere gange om året på alle tidspunkter af året, dog rejser de i kortere perioder ad gangen.

Førhen tog man afsted med sin kernefamilie, men nu har rejsekulturen ændret sig og præferencen har ændret sig blandt brugerne til at tage på mor-datter ferier eller drengeture

og fremover vil tendensen komme især storbyturismen til gavn, idet udbuddet af storbydestinationer og flyruter er vokset de seneste år.

Det er blevet billigere og nemmere at komme af sted på en storbyferie. Dette påvirker de danske charterselskaber negativt, da de skal til at planlægge nye former for pakkeløsninger.

Det påvirker også charterbranchen, at mændene for eksempel vil på aktive ferier frem for badeferier.

Det betyder, at de danske charterselskaber skal finde destinationer og hoteller hvor dette er muligt. Der er kommet flere præferencer blandt forbrugeren

og det klimavenlige valg er en faktor som kan påvirke charterbranchen i den kommende tid, idet den yngre generation er mere miljøbevidste som er branchens kommende kunder.

De kulturelle forhold er derfor en trussel for charterbranchen, men det klimavenlige valg er ikke det væsentligste valgkriterie for brugeren ikke vil på en charterrejse.

Produkt og pris vurderes til at påvirke forbrugeren mere, som har kunne ses at forbrugeren foretrækker det billigere alternativer som storbyferier frem for charterrejser.

---

Brugerne inden for charterbranchen ligger på konsumentmarkedet. For at analysere købsadfærden ved køb af en charterrejse har jeg taget udgangspunkt i købstyper

købsadfærdstyper, behov samt beslutningsprocessen hvor der bliver taget udgangspunkt i en kernefamilie.

Disse fire elementer vurderes til at være de faktorer, som kan danne det bedste overblik over købsadfærden ved køb af en charterrejse.

Det er vigtigt for en virksomhed at få indblik i køberens købsadfærd, da det gør det muligt for virksomheden at påvirke forbrugeren i forskellige faser af købet.

Maslows behovspyramide består af menneskets forskellige behov opdelt i 5 behov: fysiske behov, behov for tryghed og sikkerhed, sociale behov, egobehov og selvrealisering.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu