Den danske charterbranche | Afsætning Case

Indholdsfortegnelse
Opgave 1

Opgave 2
- Muligheder
- Trusler

Opgave 3

Opgave 4
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Det danske chartermarked er, ud fra de vedlagte bilag, et marked der primært sælger B2C, altså at det er et konsumentmarked.

Det danske chartermarked, består af forskellige virksomheder der alle har tilfælles at de sælger charterrejser, samt at de har et geografisk udgangspunkt i Danmark.

Markedet har mange forskellige udbydere, store som små. Her kan der bla. nævnes virksomheder som Apollo, Spies og Sunweb.

Disse udbydere sælger som sagt charterrejser, som er et kortvarigt produkt, da de bliver forbruges mens de anvendes.

Der er oftest tale om overvejelseskøb i forbindelse med anskaffelse af en charterrejse, grundet en forholdsvis høj pris.

Dette kan også kobles sammen med målgruppen, eller målgrupperne, da der er flere forskellige segmenter der benytter sig af charterrejser.

Det kunne både være ældre par, men også familier med børn, men tilfælles har de et forholdsvis højt rådighedsbeløb.

Hvis vi vil have os et bedre overblik over konkurrencen i branchen, kan vi med fordel benytte os af konkurrencetragtmodellen, som kan ses her til højre.

Hvis vi gennemgår modellen fra venstre, hvor vi nemlig ser 4 af det store udbydere af charterrejser. Her konkurrerer de på samme produkt og mærkekonkurrence, nemlig fordi de alle sælger samme produkt, charterrejser.

Bevæger vi os til næste kategori, produktkategori, ser vi diverse online sider der bruges til at booke ferier. Herigennem kan forbrugerne nemlig også bestille hotelferier.

Airbnb, og sommerhusferie sider, udbyder produkter som dækker samme behov hos forbrugeren. Disse tre kategorier dækker alle over den snævre konkurrence for virksomhederne i charterbranchen, jo mere til venstre, jo snævrere konkurrence.

Til sidst ser vi kategorien, alle produkter, som dækker over andre produkter forbrugerens penge kunne have været brugt på, men som ikke dækker samme behov. Dette er derfor en meget bred konkurrence.

Grundet der er disse 4 store udbydere på marked, samt FDM Travel som også er en af de store, ville man kalde konkurrenceformen for differentieret oligopol.

Dette gør man da der er et overskueligt antal større udbydere, mens der stadig er flere små udbydere på markedet. De to virksomheder med flest solgte rejser

er henholdsvis markedslederen, Spies, med 268.228 stk i 2019 . Herudfra vurdere jeg også at Spies har den største markedsandel. Markedsudfordren er Apollo rejser, som har solgt 167.244 stk i 2019 .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu