Den danske charterbranche | Afsætning | 10 ika

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser det danske chartermarked. Du bedes som minimum tage udgangspunkt i bilag 1, 2, 3 og 4 (video). Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.
- Konkurrenter (den ændrede efterspørgsels resultater)
- Demografiske og teknologiske forhold

Opgave 3
Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlings-metode.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.
- Udfordring
- Løsningsforslag 1
- Løsningsforslag 2
- Løsningsforslag 3

Uddrag
Charterbranchen kan kategoriseres som et konsumentmarked også kaldet B2C. Markedet er præget af differentieret delvis monopol, da der er én stor udbyder

Spies, men samtidig mange andre mindre udbydere, såsom Tui, Bravo Tours, Apollo, Sunweb, Primo Tours, Detur o.a. Ser man på målgruppen for charterrejser, som er virksomhedens nærmiljø, er den bred.

Det skyldes at charterrejser dækker behovet for adskillige segmenter, herunder børnefamilier, unge par og ældre. Målgruppen er slutbrugeren i distributionskæden da produktet som er rejsen ikke kan genbruges.

Selskaberne er på Rødt Ocean, da de udbyder til de samme kunder i branchen. De har til formål at dække den private forbrugers personlige behov og udbyderne er derfor i en snævre konkurrence med hinanden.

Markedslederen i branchen er Spies der med et suverænt salg på kr. 268.228 fortsat holder titlen som det største rejsebureau. Her kan Apollo, TUI og Bravo Tours kan betegnes som markedsudfordre, hvor Primo Tours, Detur o.a. er nicheselskaber.

Branchen har i perioden fra 2005-2016 været stabil på nær ét markant fald i 2009, hvilket skyldes Finanskrisen i 2008. Dog var tallene allerede i 2010 positivt stigende igen.

Udviklingen har først virkelig taget fart fra 2016-2018, hvor det så igen i 2019 faldt til lignende niveau med det foregående rekordår 2017.

---

Konkurrencen og efterspørgslen på markedet vil ændre sig, og selskaberne vil være nødsaget til at tilpasse sig og regulere deres produktion og service for at overleve.

Konkurrencen er i forvejen snæver da flyselskaberne udbyder til den private forbruges behov, og det kan derfor være en udfordring at differentiere sig fra konkurrenten.

Tendenserne på markedet er under udvikling, efterspørgslen for digitaliserede rejser stiger og substituerende produkter som storbysrejser bliver en større trussel.

Alternativ markedsføring er for Bjarke Hansen løsningen, den fysiske promovering i udkants Danmark hvor snakken går. Denne utraditionelle markedsføring møder forbrugerne i øjenhøjde og differentiere sig fra konkurrenterne.

Charterbranchen har altid været på et heterogent marked da forbrugerne ikke efterspurgte det samme, og derved skabte præferencer på markedet. Men præferencerne har været i en svagere grad da pris havde stor indflydelse på valgkriterierne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu