Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser det danske chartermarked. Du bedes som minimum tage udgangspunkt i bilag 1, 2, 3 og 4 (video). Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.
- Miljømæssige forhold:
- Kulturelle forhold:
- Demografiske forhold:

Opgave 3
Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.
- Beslutningsprocessen:
- Købsadfærdtyper:
- Maslows behovspyramide:

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus. Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.
- SWOT-analyse:
- Udfordringer:
- Udfordringer:

Uddrag
Det danske chartermarked er et stort og bredt marked, der findes mange mulige destinationer for en charterferie.

Charterferie er et produkt som mange danskere nyder og efterspørger. En charterferie defineres som ”Færdigpakket ferierejse hvor transport, hotelophold, rejseleder m.m. på forhånd er tilrettelagt af et rejsebureau”.

Målgruppen på markedet er også rimelig bred, dog drives charterrejserne typisk af børnefamilier, som ønsker en hurtig og nem løsning.

Konkurrencen på markedet er rimelig bred, men stor, der er mange forskellige udbydere på markedet. Dog ser vi også en klar markedsleder i branchen.

Nemlig som fortsat er Spies som er det største rejsebureau i Danmark med ca. 268.228 rejsende i 2019, selv med et fald på ca. 7.000 rejsende er de klare markedsleder.

Herunder ser vi 3 andre store rejsebureauer som udfordrer Spies, disse er Apollo, Tui og Bravo Tours. Alle 3 ligger mellem 148.000 til 167.000 rejsende i 2019.

Dette store udbyd gør også at det er svært at trænge ind på netop dette marked, både fordi der allerede findes mange udbydere, men det kræver også meget som ny virksomhed at starte.

Siden 2009 ser vi at der kun har været en positiv udvikling, hvor vi ser en udvikling på ca. 1. mio. solgte rejser helt indtil 2018.

Dog kan der forventes et fald i solgte rejser i fremtiden, det ser vi allerede i 2019 med et fald på ca. 50.000 rejser.

Dette skyldes det stigende fokus på miljøet. Mange danskere ændrer deres livstil, og vælger mere miljøvenlige løsninger, dermed er der mange som vælger flyrejser fra, da det typisk hænger sammen med et stort CO2-udslip.

Samtidig med det har det danske hver også været en del bedre de seneste år, derfor vælger mange danskere at blive i Danmark og håber på lige så godt vejr herhjemme, dette truer også Charterbranchen.

Alt dette er faktorer som kan have skyldt et tab på 5,4 % af kunderne i branchen. Dog havde 2019 stadig solgt flere rejser end i 2017, dog vil der stadig være en smule bekymring de kommende år.

Dermed er klimaforandringer altså en stor trussel for charterbranchen, og de står nu overfor nogle nye udfordringer.

Men flyselskaberne er åbne for at tilpasse de nye behov på deres flyrejser. Fx kan flyselskaber sørger for mindre mellemlandinger, på den måde mindsker de deres CO2-udslip.