Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser Den Blå Planets målgrupper. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.

2. Analyser Den Blå Planets interne forhold. Inddrag værdikæde for servicevirksomheder.

3. Analyser Den Blå Planets anvendelse af produktparameteren.

4. Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.
Diskuter følgende udsagn:

5. Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du identificere en væsentlig udfordring for Den Blå Planet. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Den blå planet er en servicevirksomhed, og har ikke kun en specifik målgruppe. De går meget ind for at give børnefamilier en god og unik oplevelse når de er på besøg ved dem.

Når familierne besøger virksomheden, så er det en dyrebar tid familien bruger, og en god slat penge på at vælge den blå planet som leverandør af oplevelser.

Virksomheden har gennem de sidste par år oplevet flere turister udefra end danskere – Virksomhedens gæster består af 56% internationale turister, hvor 15% er fra den blå plantes naboland Sverige.

Den blå planet har fået et bedre kendskab til deres gæster. 76% af virksomhedens gæster har ingen børn, hvor 52% af deres danske gæster har en videregående uddannelse.

Virksomheden i København har de sidst par år mærket en stor vækst i antallet af udenlandske- og indenlandske turiser – Det vil i fremtiden være stigende.

Den blå planet ligger Kastrup, og beliggenheden er en afgørende faktor for virksomheden chance for at tiltale nogle kundegrupper.

Den blå planet mærker alligevel nogle udfordringer for at tiltrække børnefamilier til KBH, fordi det er en dyr fornøjelse for en almindelig børnefamilie.

Virksomheden har været aktive i miljødebatten, hvor akvariet har fokus på at reducere deres daglige ressourceforbrug og de har formindsket deres strømforbrug med hele 14% siden deres åbning i 2013, som har en besparelse på cirka 1,5 millioner kroner årligt.

Der er adskillige forbrugere som er blevet kritiske overfor virksomheder der forurener og tager ansvar til miljøet – Det er forbrugeren der beslutter hvordan virksomhederne skal forrette sig.

Hvis Virksomheden ikke lever om til deres forbrugers krav og ønsker, så bliver virksomheden valgt fra for en konkurrent.

Den sidste periode har forbrugerne taget den retning, som handler om at gå målrettet efter flere bæredygtige valg.

Det er nogle specifikke valg, som forbrugeren har store krav til, hvilket medfører at købekraften effektiveres for virksomhederne.

---

Pris: Entreprisen er 170 kr. pr. voksen og 95 kr. pr. barn udenfor sommersæsonen. I juli måned hæves prisen på grund af øgede forsyningsaktiviteter – Den blå planet tilbyder et årskort for voksne til 365 kr. og 275 kr.

for børn, som giver gratis adgang til akvariet 365 dage om året samt deltagelse i særlige indendørs arrangementer.

Årskortet giver desuden 15 % rabat på adgang til andre zoologiske haver og 50 % rabat på entré til Sommerland Sjælland, Bonbonland og Knuthenborg Safaripark.