Den amerikanske revolution | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
I bedes på baggrund af lærebogens kapitel 3: Fra Kongemagt til Enevælde, samt de 6 kilder om den amerikanske revolution udarbejde 3-5 problemstillinger, der belyser såvel

Hvorfor startede den amerikanske revolution?

Hvordan forløb den Amerikanske Revolution?

Hvad var udfaldet af den Amerikanske Revolution?

Hvordan påvirkede den Amerikanske Revolution den Franske Revolution?
- Økonomiske problemer:
- Monarki:
- Ulige rettigheder:

Uddrag
De 13 engelske kolonier på østkysten af Nordamerika blev grundlagt fra 1607 (Virginia) til 1733 (Georgia).

Koloniernes befolkning bestod af indvandrere og efterkommere af indvandrere; det særlige ved samfundet, som modsætning til de samfund disse indvandrere havde efterladt i Europa, var manglen på en stiv standsopdeling. Dvs. ingen adelige godsejere eller adelige privilegier.

Kolonierne var underlagt det engelske parlaments lovgivning, der gav klare fordele til de engelske købmænd og skibsredere.

Amerikanerne havde ikke nogen repræsentation i det engelske parlament og derfor følte det at de ikke havde nogen reel magt over deres egne territorier.

---

Amerikanerne ændrede deres syn på Storbritannien i løbet af 1700-tallet fra et meget venligt syn til et revolutionært, anti-Storbritannisk syn.

Der var spændinger mellem kolonierne og Storbritannien, som resultat af Parlamentets særskilte beskatning af kolonierne.

Deres førnævnte “Resolution mod stempelloven” indeholdte 13 punkter der fremsatte “erklæringer om vores (koloniernes) ydmyge opfattelse vedrørende kolonisternes grundlæggende rettigheder og friheder, og om de urimeligheder, de lider under på grund af adskillige af Parlamentets love.” Denne resolution var succesfuld og stempellovene blev trukket tilbage året efter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu