Den amerikanske borgerkrig | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Beskriv den nationale krise USA står i, da Lincoln tiltræder som præsident d. 4. marts 1861.
2. Lincolns tiltrædelsestale:
• Hvad er formålet med den?
• Find citater fra talen, som underbygger formålet.
3. Hvornår og hvordan bryder krigen ud?
4. Hvad sker der i forhold til de 8 øvrige slavestater efter borgerkrigens udbrud?

Oprindelige krigsmål:
- Nord:
- Syd:

Hvorfor varede den 4 år?
Fordele ved krigens start:
- Nord:
- Syd:

1) Forklar Unionens ”Anaconda-plan”.
2) På hvilke 3 fronter udkæmpes krigen i begyndelsen?
3) Beskriv Slaget ved Bull Run og Slaget ved Shiloh og forklar hvilke konsekvenser de 2 slag får.

Udenrigspolitik
- Mål:
- Strategi:
”Trent” krise
- Årsag:
- Reaktion:
- Resultat:

Slaget ved Antiteam (17/9 - 1862)
- Årsager:
- Virkning:
- Emancipationserklæringen

Slagmarken juni 1863
- Østfronten:
- Årsager:
- Virkning:
- Vest fronten:
Gettysburg talen
- Anledning
- Budskab:

Mindmap:
- Slagmarken:
- Præsidentvalg:
- Sammenhæng:

Håbløs situation for konføderationen:
Krigens sidste måneder:

Ahle s. 168-174
1) Hvad er de 2 vigtigste uafklarede spørgsmål efter borgerkrigens afslutning?

2) Hvilke holdninger har henholdsvis præsident Johnson og de 2 partier i Kongressen til genopbygningspolitikken?

3) På hvilken måde udvikler forholdet/magtkampen mellem Kongressen og præsidenten sig?

4) Hvad bliver de vigtigste resultater/love i genopbygningspolitikken?

Ahle s. 179-185.
1) Hvad karakteriserer genopbygningen i Syden? Lav en liste over kendetegn.
2) Hvilke konsekvenser får Demokraternes magtovertagelse efter genopbygningsfasens afslutning?\
3) Forklar borgerkrigens følger.

Uddrag
1. Beskriv den nationale krise USA står i, da Lincoln tiltræder som præsident d. 4. marts 1861.
- Han skulle fastholde de resterende symboler på unionens myndighed i syden for at sikre sig støtten fra unionstilhængerne i syd og nord

- Berolige slavestaterne
- Vise fasthed og vilje til kompromisser over for syden
- Kom til udtryk i hans tale
- Udtryk åben for fortolkning

2. Lincolns tiltrædelsestale:
• Hvad er formålet med den?
- Overtalelse om fornuften i syd og nord
- Holde sammen på unionen
- Vinde mere tid.

• Find citater fra talen, som underbygger formålet.
- Skelne mellem privatpersonen og præsidenten
- ”Jeg har ikke til hensigt, direkte eller indirekte, at gribe ind overfor slaveriet i de stater, hvor det eksisterer. Jeg mener ikke, at jeg har nogen lovlig ret til at gøre det, og jeg er ikke tilbøjelig til at gøre det.”

3. Hvornår og hvordan bryder krigen ud?
- 1861
- Den begyndte, da en række Sydstater løsrev sig fra føderationen (De Forenede Stater).
- Konføderationen startede med at beskyde fortet i Charleston i South Carolina, der til sidst måtte overgive sig.
- Fortet var omringet af vand, måtte have skibe for at komme derud.

4. Hvad sker der i forhold til de 8 øvrige slavestater efter borgerkrigens udbrud?
- Virginia, North Carolina, Tennessee og Arkansas Løsrev sig i løbet af et par måneder
- Maryland og Delaware forblev i Unionen, ved hjælp af magt
- Kentucky og Missouri stillede soldater

USA s. 73-78
Oprindelige krigsmål:

Nord:
- Bekæmpe oprøret ned og genskabe unionen
- Ledende abitionister forsøgte at få Lincoln til at gøre slaveriets afskaffelse til et krigsmål.
o Udbredt racisme i Nord, befolkningen vil ikke gå i krig for at afskaffe slaveriet.

Syd:
- Konføderationen skal forsvares, og håber på anerkendelse fra omverdenen primært Europa

Hvorfor varede den 4 år?
- Krigen varede i ca. 4 år, især på grund af udvikling af ny våbenteknologi. Man har før i tiden gjort brug af Napoleons krigsstrategi, hvor man udmanøvrer fjenden og derefter går direkte til angreb.

Den strategi virker dog ikke mere, fordi man i mellemtiden har produceret nye våben, som gør at man ikke længere kan gå til angreb på den måde.

Derfor trak krigen ud. der har derfor været stor styrkelse i forsvaret i krigen. For at norden skal nå sine krigsmål, så bliver de nødt til at angribe syd. Derfor er syd i langt de fleste slag dem, som holder forsvaret.

Fordele ved krigens start:
Nord:
- Større befolkning
- Havde flåde og hær
- Højtudviklet infrastruktur/samfund/Industri

Syd:
- Stor krigsbegejstring
- Forsvare sig, forhindre unionen i at overtage
- Moral - Syd kæmpede på hjemmebane, forsvare egen familie
- Geografiske fordele (Bjergkæde, floder, skov, græs)
- Sydstaterne havde et primitivt liv = daglig brug af heste, skydevåben, udendørsliv - Levede som man gjorde i krig
Ahle s. 78-84.

1) Forklar Unionens ”Anaconda-plan”.
- Norden måtte udvikle en offensiv strategi for at opnå sit krigsmål, at genskabe unionen.
- Unionshæren udviklede en plan, der skulle sikre nordstaterne sejren i konflikten.
- Den blev kaldt AP fordi de ville indeslutte eller kvæle syden ved hjælp af en effektiv flådeblokade langs kysterne og en erobring af Mississippi floden.

2) På hvilke 3 fronter udkæmpes krigen i begyndelsen?
- 1. flådeblokaden og erobringen af sydens havnebyer skulle afskære sydstaterne fra kontakt med udlandet og hindre forsyninger i at nå frem.

- 2. på den østlige krigsskueplads i virginias skulle den største nordstatshær både forsvare Washington og angribe Richmond.

- 3. på den vestlige krigsskueplads i Tennessee og langs Mississippi floden skulle en anden hær presse sydstatshæren sydpå, opnå kontrol med floden og afskære de vestlige oprørsstater.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu