Indledning
Der er over 1000 klimaretssager i 28 lande. Alle klimakampene bliver udkæmpet i retssalene for dermed at holde regeringer samt virksomheder til ansvar for de klimaforandringer deres handlinger vil og har lang ude i fremtiden.

Vi befinder os midt i en klimakrise, som har store konsekvenser for os længere fremme i fremtiden, som Laura Vinstrup også nævner i hendes tale, “er det vigtigt at der bliver handlet nu! Ikke i morgen eller om et år! Nu’’(s. 3, l. 35).

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Afsenderens motiv i denne tale er at informere modtagerne om hvor alvorligt det globale klima krise står til, hvis vi ikke får gjort noget ved den.

Laura ville gerne fortælle modtagerne hvordan samfundet bliver nød til at hjælpes ad for at vi kan presse politikkerne til en handling.

De dominerende appelformer i teksten er etos og logos. Det kan ses ved at Laura taler ud fra egne synspunkter.

I første afsnit nævnes der “Til alle de klimaforvirrede, der siger, vi skal gå i skole og demonstrere i vores fritid, tror I ikke, det er det, vi helst vil?’’(s. 2, l. 7-8) eller “Hvis vi bare vil have fri, kunne vi blive hjemme, det giver samme fravær.

I dag har jeg strejket fra min 1. g-matematikeksamen, kan det virkelig passe, at unge skal risikere deres uddannelse for at sikre deres fremtid?’’ (s. 2, l. 8-10)

når afsender bruger etos for at vinde tilslutning til sine synspunkter, appellerer hun dermed til modtagernes samvittighed og morale.

hun nævner at hun bliver nød til at bruge sin skoletid på at pjække for at være med til at strejke for klimaet, hvor hun bruger etos til at appellere til modtageren samvittighed.

I appelformen logos bruger afsenderen logik til at fortælle om sine synspunkter. “Det kan virke helt meningsløst at sidde i skolen og lære tysk grammatik, mens jorden er tæt på den 6.