Delopgave A: Danskerne og velfærdsstaten

Indledning
Synet på velfærdsstaten blandt danskerne er rigtig svingende, og ændrer sig hele tiden. I Danmark betales der en høj skat, hvilket derfor gerne skulle sikre flere sociale ydelser til borgerne, og alle skulle gerne føle sig sikre og have tiltro til staten. Jeg vil i denne opgave først finde ud af, hvad der af bilag A1 kan udledes om danskernes syn på velfærdsstaten.

Jeg vil kigge på figur 1 og tabel 1, hvor man kan se danskernes syn på udviklingen af velfærdsstaten, samt danskernes holdninger og bekymringer omkring velfærdsstaten.

Ligeledes vil jeg, med et mere idelogisk syn, se på figur 2, 3 og 4 hvor holdninger omkring velfærdsstaten kan ses ud fra mere opdelte grupper – nemlig ud fra indkomst og politisk orientering.

Jeg vil ligeledes bruge relevante og kendte ideologier, og koble dem sammen med velfærdsmodellerne. Til slut kigger jeg på et uddrag fra ”Ugebrevet Mandag Morgen”, bilag A2, og diskuterer den universelle velfærd.

Indholdsfortegnelse
Indledning
2. Undersøg, hvad der af bilag A1 kan udledes om danskernes syn på velfærdsstaten. I undersøgelsen skal du anvende viden om velfærdsmodeller.
Velfærdsmodellen i Danmark
Den residuale og den korporative velfærdsmodel
Danskernes bekymring

Uddrag
Ligeledes er der den residuale (den mere liberale) velfærdsmodel. Det er blandt andet denne der findes i USA. Her har markedet en kæmpe rolle, da det for det meste kun er de allersvageste der samles op af systemet – resten ”skal selv sørge for det”.

Det gøres ved brug af forsikringer, som på den måde tvinger borgerne til at sammensætte deres egne velfærdsordninger. Ligeledes koster skole og universitet penge – altså skal man selv sørge for uddannelse som kan have en væsentlig rolle for ens fremtidige liv.

Skatten er ligeledes lavere, hvilket giver mening i forhold til at forsikringer på sin vis kan være mere nødvendig at have, eksempelvis i tilfælde af sygdom.

Til slut har vi den 3. velfærdsmodel, den korporative (og mere konservative) velfærdsmodel – også kaldet den centraleuropæiske. Her skal staten støtte dem på arbejdsmarkedet, og have en mere tilbageholdende rolle. Højtlønnede får bedre pension, tilsvarende højere dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed.

Har man været lang tid på arbejdsmarkedet og derfor betalt store beløb til sine forsikringer, så får man også højere sociale ydelser. Er man derfor ikke på arbejdsmarkedet, er man dårligere stillet. Dog findes der et sikkerhedsnet, der samler dem op, som falder helt ved siden af. De må så nøjes med nogle meget lave sociale ydelser fra staten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu