De forskellige folkeviser | Tryllevise, Riddervisen, Historiske viser og Kæmpeviser

Gennemgang og beskrivelse af Tryllevise, Riddervisen, Historiske viser og Kæmpeviser.

Uddrag
• Ridderviser er det navn, man plejer at give realistiske folkeviser, fordi de handler om riddere, jomfruer og overklassens unge (adelen).
• Ridderviser er den største gruppe af folkeviserne, fordi den fortæller/skildrer adelen og ridderens liv.
• Det overordnede tema i riddervisen er fejder og elskov.
• Man tog stort hensyn til slægten, og derfor gik slægten forud for elskoven/kærligheden.
• Mange ridderviser handler om denne konflikt.
• I ridderviserne får vi et godt indblik i og billede af: bolig, skikke, vaner, klædedragter og dagligliv.
Eksempler: Ebbe Skammelsøn – Torbens Datter – Lave og Joh

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter