Danskernes klimaadfærd | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Samf afl 2 - Undersøgelse af danskernes klimaadfærd og deres holdning til klimaudfordringen.
- Danskernes klimaadfærd

Uddrag
Gennem årene har den store klimaproblematik halet indflydelsesrigt ind på danskerne og ungdommen, hvorved klimaet skygger over politiske strategier og beslutninger, som skal foretages og reguleres af staten.

En nødvendig grøn omstilling kan potentielt belaste det finansielle markedet, hvor borgernes holdning kommer til udtryk, når aktører skal holdes ansvarlige til formål for at udligne negative eksternaliteter.

I denne opgave undersøges, hvad der karakteriserer danskernes klimaadfærd og deres holdning til klimaudfordringen.

---

Klimaudfordringen har danskerne oplevet og mærket på egen krop, og gennem årene har dette ændret den danske befolknings syn og prioritering af klimaproblematikken uagtet politisk ståsted og aldersgruppe.

Bilag 2 skildrer i 2019, at “hver anden dansker (49 %) oplever, at global opvarmning er en trussel mod dem selv eller deres lokalsamfund i dag.

Det er næsten dobbelt så mange som i 2009 (27 %) og knytter sig især til oplevelsen af ekstreme vejrfænomener og oversvømmelser.”.

En formodentlig frygt for det ukendte må have påvirket danskernes klimaadfærd, som kan udledes i figur 1. I 2014 føler danskerne sig underinformeret, da 11 pct. flere danskere ønsker mere oplysning end i 2013.

Befolkningen ønsker mindre statsregulering af økonomiske incitamenter og lovgivning, som er samstemmende med manglen på information.

Undværet af viden fra 2013 til 2014 kan hænge samme med, at klimadebatten i 2013 var forduftet i medierne, og da medierne er et kommunikationsforum mellem en befolkning og politikere, udgør det et væsentligt element i borgernes ajourføring med klimapolitik.

Herved blev en klimalov vedtaget i 2014, der medbragte det manglende mediefokus. I 2016, tabel 2, ser man også udviklingen af dansk klimaadfærd tage fart

da majoriteten af de danske borgere, dvs. 68 pct., finder klimaforandringerne blandt en af de tre største eller den største udfordring, det danske samfund står overfor.

Dette understøtter tabel 1, hvor miljø- og klimapolitik, på lige fod med sundhedspolitik, var det mest afgørende politikområde med 36 pct.,

når danskerne skulle sætte kryds til folketingsvalget i 2016. Danskernes brede opbakning til klimatiltag går også på tværs af partigrænse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu