Dansk | Virksomhedsanalyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Virksomhedsanalyse
- Artikler:
- Nøgletal:
- Pengestrømsopgørelse:

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Danfoss A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2012 til 2014. Se spørgsmål 1.1.

Indekstal for indtjeningsevnen:

Indekstal for kapitaltilpasningsevnen:

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2012 til 2014.

1.4 (5 %)
Forklar, om udviklingen i soliditetsgraden fra 51,1% 2012 til 35,9 % i 2014 er en fordel for Danfoss A/S.

1.5 (5 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Danfoss A/S i 2014.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Danfoss A/S anvender.

1.7 (5 %)
Vurder udviklingen i den logistiske effektivitet i Danfoss A/S.

Opgave 2 Indkøbsstyring
2.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for hvert tilbud.

2.2 (5 %)
Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger for hvert tilbud. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (5 %)
Vurder, hvilket tilbud LokalTanken ApS skal tage imod.

Opgave 3 Aktivitetsoptimering
3.1 (5 %)
Forklar, hvordan de variable omkostninger forløber.

3.2 (5 %)
Beregn den optimale salgspris for SW100.

3.3 (5 %)
Beregn, hvor mange af de GPS-anlæg virksomheden har på lager, der skal sælges, for at markedsføringskampagnen er lønsom.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan den beregnede nulpunktsafsætning vil blive påvirket, hvis alternativet til markedsføringskampagnen er at kassere beholdningen af GPS-anlægget. Se spørgsmål 3.3.

Opgave 4 Aktivitetsoptimering
4.1 (10 %)
Beregn den optimale salgspris på ZeroSound. De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Beregn det samlede DB og DB pr. stk. på ZeroSound ved den optimale pris.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken betydning det får for den optimale pris, hvis fragtomkostningerne stiger med kr. 50 pr. stk.

Krævende Danfoss-kunder vil have nul fejl og varer til tiden
- Kundekrav. Høj kvalitet og hurtig levering til den aftalte tid er to af de hemmelige vækstvåben, som Danfoss' topchef, Niels B. Christiansen, har smedet de seneste fire år. For det er det, kunderne vil have.
- Vækst og forbedringer på samme tid
- Robotter klarer det meste
- Ikke helt i top
- Danfoss accelererer væksten

Uddrag
Danfoss A/S er en familieejet dansk koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter samt systemløsninger.

Virksomhedens mest kendte produkt er termostater til radiatorer, men Danfoss A/S har også en bred produktportefølje til temperaturregulering inden for sol- og vindenergi samt fjernvarme og fjernkøling.

Danfoss A/S blev grundlagt af ingeniør Mads Clausen i 1933 på Als. I 1935 blev der bygget en barak og de første medarbejdere blev ansat.

I 1939 begyndte virksomheden at eksportere til andre europæiske lande. I dag er Danfoss A/S en global virksomhed med salg til det meste af verden og produktion i 18 lande fordelt på 59 fabrikker.

Den årlige omsætning var i 2014 kr. 34,4 mia., og resultatet af primær drift var på kr. 4,1 mia. Virksomheden har på verdensplan ca. 24.100 medarbejdere.

---

Danfoss har gennemgået en positiv udvikling de seneste fire års tid. Der er mange årsager til Danfoss økonomiske succes, dog er en af de primære årsager deres vilje til at fokusere på allerede eksisterende nøgleaktiviteter

nemlig deres høje kvalitet og deres stærke leveringspræcision. En anden succesfaktorer er Danfoss forståelse for at imødekomme hvad kunderne ønsker, hvilket bla. skyldes deres gode kundekontakt.

Det afspejlet sig i finanskrisen, hvor Danfoss var ude og spørge personligt en lang række kunder på forskellige markeder hvad de værdsatte hos Danfoss.

Det resulterede i at Danfoss valgte at fokusere på overnævnte, nemlig den høje kvalitet og deres stærke leveringspræcision hvilket har været en succes.

Danfoss har også været rigtige ambitiøse angående deres ambitioner om at vækste både i indland og udland, og sigter efter produktiviteten skal vokse i en størrelsesorden på 10 procent om året, samtidig med de vil slå markedet på vækst.

De har taget mange tiltag for at imødekomme deres ambitioner, hvor de vigtigste begivenheder har været opkøbet af den finske producent af frekvensomformere Vacon for 7,7 mia.

kroner januar 2015 som har været med til at sikre deres ambitioner om kraftige produktivitetsforbedringer og stigende vækst på én gang.

De har også gennemgået en omstilling, af alle Danfoss' produktionsvirksomheder, hvilket har resulterede i et forbedret logistiksystem samt en optimeret produktion.

Derudover har Danfoss været gode til at imødekomme den høje efterspørgsel for infrastruktur, fødevareforsyning, energibesparelser og klimavenlige løsninger.

Det har været med til at drive væksten, og supplementerer deres koncernstrategien om en accelereret profitabel vækst godt.

Det har medført at Danfoss har oplevet en stigende vækst på hjemmefronten såvel som i udlandet. Omsætningen steg til et rekordhøjt niveau på DKK 34,4 mia. i år 2014, sammenlignet med DKK 33,6 mia. i 2013

hvilket svarer til en vækst på 4 % i lokal valuta. Hvilket har været meget tilfredsstillende for Danfoss, idet der har været en lav vækst i den globale økonomi. Dog er det især det Japanske marked som har rykket på sig da de har oplever en vækst på 24% i lokal valuta.

Danfoss har også været gode til at fremtidssikre sig selv med velovervejet investeringen de kan gøre gavn af mange år endnu. Hvor de væsentligste har været opkøbet af Vacon

og deres strategiske alliance med verdens største producent af solar invertere, investerede i geografiske vækstlommer med stort potentiale i Indien og Tyrkiet og implementerede et nyt brand-koncept, 'Engineering Tomorrow', der yderligere skal styrke positionen på markedet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu