Dansk økonomi & vækst | International økonomi

Uddrag
De automatiske stabilisatorer kan lægge en dæmper på konjuktursvingningerne. De to stabilisatorer er skattesystemet og dagpengesystem.

Et eksempel på baggrund af bilag 3[3], kunne være hvordan dagpengesystem stabiliserer ift. en økonomisk krise. Ser vi på bilag 3, kan man se at saldoen ligger på omkring 60-80 milliarder i perioden 2006-2008. I 2009 går saldoen i minus, og forbliver dette indtil 2012 - dette skyldes højst sandsynligvis finanskrisen, hvor mange mistede deres job.

Hvis der er økonomisk krise, vil folk blive fyret og arbejdsløsheden vil derfor stige. Hvis alle disse arbejdsløse ikke får nogen økonomisk støtte, vil efterspørgslen falde - dette vil den gøre, da de arbejdsløse ikke har råd til at forbruge ligeså meget som tidligere. I takt med at efterspørgslen falder, vil produktionen også falde.

Den faldende produktion vil være skyld i endnu en stigning i arbejdsløsheden, da der ikke længere er brug for så mange til at producere varer, da efterspørgslen er faldet. Hvis arbejdsløsheden falder endnu mere, og der stadig ikke giver økonomisk støtte, vil efterspørgslen og produktionen falde yderligere.

For at forhindre at efterspørgslen falder og arbejdsløsheden stiger, sørger dagpengesystemet for, at de arbejdsløse får økonomisk støtte, så de har mulighed for stadig at forbruge - på den måde holder dagpengesystemet gang i udbud og efterspørgsmål.

Dagpengesystemet stabiliserer altså automatisk, da de vha. økonomisk støtte til folk, kan holde gang i udbud og efterspørgsel, så det ikke vil falde så markant.

Den offentlige saldo er derfor gået i minus, da der er blevet brugt mange penge i form af dagpengene til de mange arbejdsløse. Disse, som er blevet arbejdsløse, har højst sandsynligvis betalt skat størstedelen af deres liv, hvilket vil sige, at dét overskud vil opveje det underskud som der er opstået pga. de dagpenge der skal udbetales.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu