Dansk økonomi og vækst | Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Beregn på baggrund af bilag 1 Danmarks import i 2010. Forklar om man på baggrund af tallene for import og eksport kan sige, om der er overskud eller underskud på betalingsbalancens løbende poster.

b. Redegør for udviklingen i opsparingskvoten i bilag 2. Forklar hvad figuren viser om forbruget i perioden.

c. Forklar med udgangspunkt i bilag 3 hvordan de automatiske stabilisatorer påvirker den økonomiske vækst i Danmark 2006-2012.

Opgave 2
a. Analyser med udgangspunkt i bilagene hvordan efterspørgselssiden i forsyningsbalancen påvirker den økonomiske vækst i Danmark.

b. Diskuter med udgangspunkt i bilagene 8, 9 og 10 anvendelsen af finanspolitikken i Danmark i den nuværende økonomiske situation.

Opgave 3
a. Vurder hvordan arbejdsmarkedspolitikken kan anvendes til at skabe økonomisk vækst. Inddrag bilag 10.

Uddrag
a. Beregn på baggrund af bilag 1 Danmarks import i 2010. Forklar om man på baggrund af tallene for import og eksport kan sige, om der er overskud eller underskud på betalingsbalancens løbende poster.

For at beregne Danmarks import i 2010, gør jeg brug af forsyningsbalancen: BNP + M = C + I + X.

Formlen for beregning af forsyningsbalancen ser sådan ud:

BNP + import = privat forbrug + offentlige investeringer + private investeringer + offentlige investeringer + eksport

Først og fremmest skal M isoleres, det gør jeg således:

M = Cpr + Coff + Ipr + Ioff + X - BNP

Derefter sætter jeg tallene fra bilag 1 ind:

Import = 853 + 512 + 38 + 244 + 881 - 1.746 = 782 mia. kr.

Man kan godt svare på om der har været underskud eller overskud på betalingsbalancen, da betalingsbalancen giver os et overblik over Danmarks indtægter og udgifter i forhold til andre lande.

Hvis eksporten er større end importen, vil der være overskud på betalingsbalancen, men hvis importen er større end eksporten vil der omvendt være underskud på betalingsbalancen.

Derfor må vi kunne konkludere at der har været overskud på betalingsbalancen i Danmark i 2010 - da der har været en eksport på 881 mia. kr. ift. de 782 mia. kr. afsat til importen.

b. Redegør for udviklingen i opsparingskvoten i bilag 2. Forklar hvad figuren viser om forbruget i perioden.

Opsparingskvoten fortæller noget om hvor meget af den disponible indkomst der går til opsparing. I bilag 2 beregnes den som en procentsats af den disponible indkomst.

Opsparingskvoten lå på omtrent 6 pct. i 2000. Der sker herefter en markant stigning og ligger på ca. 10 pct. i 2002. Dette betyder altså at den danske befolkning har sparet meget mere.

Den falder herefter under de 10 pct. i 2003 - der går dog ikke længe før den stiger igen og i slutningen af 2003 ligger opsparingskvoten på ca. 11 pct.

I 2004 og årene opefter, falder opsparingskvoten igen. I 2006 ligger den næsten på 6 pct. igen. I 2007-2008 ser vi endnu et kraftigt fald i opsparingskvoten - men så stiger den væsentligt igen i 2009.

Dette kan være grundet finanskrisen, der tvang befolkningen til at være mere varsomme med deres penge. Opsparingskvoten stiger fortsat og ligger til sidst på ca. 10-11 pct. i 2011.

Man kunne fortolke opsparingsmodellen på den måde, at den må fortælle det modsatte om forbruget - altså i de perioder hvor der har været en stigning i opsparingskvoten, måtte det betyde at der samtidig har været et fald i forbruget. Omvendt, når opsparingskvoten faldt - måtte det betyde en stigning i forbruget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu