Dansk økonomi og vækst | IØ opgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1:
1. Beregn på baggrund af bilag 1 Danmarks import i 2010. Forklar om man på baggrund af tallene for import og eksport kan sige, om der er overskud eller underskud på betalingsbalancens løbende poster.

2. Redegør for udviklingen i opsparingskvoten i bilag 2. Forklar hvad figuren viser om forbruget i perioden.

3. Forklar med udgangspunkt i bilag 3 hvordan de automatiske stabilisatorer påvirker den økonomiske vækst i Danmark 2006-2012.

Opgave 2:
1. Analyser med udgangspunkt i bilagene hvordan efterspørgselssiden i forsyningsbalancen påvirker den økonomiske vækst i Danmark.

2. Diskuter med udgangspunkt i bilagene 8, 9 og 10 anvendelsen af finanspolitikken i Danmark i den nuværende økonomiske situation.

Opgave 3:
1. Vurder hvordan arbejdsmarkedspolitikken kan anvendes til at skabe økonomisk vækst. Inddrag bilag 10.

Uddrag
For at finde Danmarks import i 2010 bruger jeg forsyningsbalanceformlen, der ser således ud:
BNP + M = Cpr + Coff + Ipr + Ioff + X

Cpr er altså det private forbrug og Coff er det offentlige forbrug. Det offentlige forbrug dækker over offentlige ydelser, som f.eks. undervisning og sygebehandling.

Ipr er private investeringer og Ioff er offentlige investeringer, som f. Eks motorveje, broer og skoler.

X er eksportvarer og M er en del af den samlede import af varer og tjenesteydelser. Den anden del er landets egen produktion, nemlig BNP.

---

forbrugskvoten være 1 og opsparingskvoten vil være 0. Hvis en husholdning derimod har en højere indkomst og bedre muligheder for at spare op, vil forbrugskvoten være under 1 og opsparingskvoten vil være over 0.

Hvis en person derfor har en indkomst på 100.000 kr. og forbruget er 90.000 kr., betyder det, at man har en opsparing på 10.000 kr.

Dette svarer til en opsparingskvote på 10%. Det viser, at jo større den disponible indkomst er, jo lavere er forbrugskvoten. Til gengæld vil opsparingskvoten stige.

Ud fra bilaget kan man se, at opsparingskvoten var på omkring 6% af den disponible indkomst i år 2000. Derefter steg opsparingskvoten og var fra 2001-2006 højere end 6% i år 2000. M

ellem år 2003- 2004 var opsparingskvoten over 10% af den disponible indkomst. Det vil altså sige, forbruget har været lavt og at man har sparet en del op af sin indkomst.

Mellem årene 2005-2008 er opsparingskvoten faldet – i 2008, under finanskrisen, var opsparingskvoten under 6%, hvilket vil sige at forbruget har været meget højt, og at man ikke har sparet særlig meget op.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu