Dansk Økonomi og Vækst | International Økonomi

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
a. Beregn på baggrund af bilag 1 Danmarks import i 2010. Forklar om man på
baggrund af tallene for import og eksport kan sige, om der er overskud eller
underskud på betalingsbalancens løbende poster.

b. Redegør for udviklingen i opsparingskvoten i bilag 2. Forklar hvad figuren
viser om forbruget i perioden.

c. Forklar med udgangspunkt i bilag 3 hvordan de automatiske stabilisatorer
påvirker den økonomiske vækst i Danmark 2006-2012.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 2

a. Analyser med udgangspunkt i bilagene hvordan efterspørgselssiden i
forsyningsbalancen påvirker den økonomiske vækst i Danmark.

b. Diskuter med udgangspunkt i bilagene 8, 9 og 10 anvendelsen af
finanspolitikken i Danmark i den nuværende økonomiske situation.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 3

a. Vurder hvordan arbejdsmarkedspolitikken kan anvendes til at skabe økonomisk vækst. Inddrag bilag 10.

Uddrag
Betalingsbalancen holder regnskab med Danmarks indtægter og udgifter i forhold til udlandet. Hvis eksporten overstiger importen, vil der alt andet lige være overskud på betalingsbalancen, og omvendt hvis importen overstiger eksporten, vil der som udgangspunkt være underskud på betalingsbalancen.

På baggrund af bilag 1 kan man se, at eksporten overstiger importen, så der kan kun have været overskud på betalingsbalancen i 2010. Der var en eksport på 881 milliarder kroner og en import på 782 milliarder, hvilket er en væsentlig forskel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I bilag 2 ser man, at opsparingskvoten var svingende i perioden 2000 til 2011. Opsparingskvoten var i første kvartal af 2000 næsten 6% af den disponible indkomst og var i andet kvartal af 2011 ca. på 10,5 % af den disponible indkomst.

Kvoten faldt lidt fra det første kvartal i 2000 til fjerde kvartal i 2000, hvor den herefter steg til en procentsats på 10% af den disponible indkomst ved andet kvartal i 2002.

Efter denne periode falder opsparingskvoten til ca. 9,5 % af den disponible indkomst, men efter igen at stige til en procentsats på cirka 11 % af den disponible indkomst.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu