Dansk økonomi | International økonomi

Opgavebeskrivelse
1. Beregn, på baggrund af bilag 1, indekstal for udviklingen i bruttoinvesteringerne i Danmark fra 2008 til 2015. Redegør for udviklingen i perioden. 

2. Redegør, på baggrund af bilag 2, for udviklingen i timelønnen og timeproduktiviteten fra 1993 til 2015.
3. Analyser, på baggrund af bilag 3, årsagerne til den økonomiske vækst i 2017.
4. Diskuter, med udgangspunkt i bilag 4 og 5, om topskattelettelser vil øge arbejdsudbuddet. 


Uddrag
Ideen med topskattelettelser er at sænke topskattesatsen fra 15 til 10 for indkomster op til 1 mio. kr. Dette vil betyde, at den del af befolkningen som har meget høje indkomster, ville skulle betale mindre i topskat, og dermed ville have flere penge til dem selv. Ifølge bilag 4 udtaler bl.a. Dansk Industri (DI) og Cepos, at denne nedsættelse er en meget god ide, da det vil fastholde og tiltrække de dygtigste i samfundet og have en mærkbar effekt af arbejdsudbuddet.

Skattelettelserne vil kun have betydning for ganske få procent af befolkningen og afgøre om de ville blive eller komme tilbage på det danske arbejdsmarked. Specialisterne på arbejdsmarkedet er påvirkelige og hvis man i Danmark kan få blot få procent af dem til enten ikke at rejse ud eller komme hjem igen, vil det være positivt for arbejdsudbuddet at sænke topskatten, da der derfor ville være flere og bedre arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

Vicedirektøren fra DI har også udtalt, at Finansministeriets regnemodeller ikke medregner de følgende effekter fra udlændinge eller danskere der kommer til landet, når de beregner effekten af en lavere topskat, hvilket også vil øge arbejdsudbuddet.

I spørgeskemaer har 5% svaret at skat betyder noget, og de 5% kan altså også skabe et yderligere arbejdsudbud i landet. En videnskabelig undersøgelse viser, at den danske forskerskatteordning signifikant tiltrækker højtuddannede udlændinge og ud fra en meningsmåling fra Danmarks Statistik, viser det sig, at der er flere der vil arbejde mere, hvis topskatten nedsættes, hvilket i sidste ende også er positivt og vil øge arbejdsudbuddet.

Ifølge bilag 5 er en nedsættelse af topskatten ikke optimal og vil kun komme de rige til gode. En analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viste, at den faktiske arbejdstid afhænger mindre af skat end den aftalte arbejdstid, og at effekten af en sænkning af skatten dermed ofte bliver overvurderet.

Topskatten i Danmark bremser ifølge forskere fra Institut ved Københavns Universitet ikke de selvstændige og mindsker derfor ikke arbejdsudbuddet. Argumentet med at topskat mindsker arbejdsudbuddet, og at folk stopper med at arbejde, når de når topskattegrænsen, forholder sig måske ikke helt sådan i virkeligheden. I virkeligheden stopper dette ikke befolkningen i arbejde, men gør derimod bare, at de benytter virksomhedsordningen til at udskyde deres indkomster til andre år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu