Dansk økonomi I dag og i fremtiden | Samfundsfag

Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Undersøg ud fra Bilag 1 udsigterne for Danmarks økonomi i de kommende år. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger samt et diagram, du selv laver. Du skal desuden anvende viden om økonomiske mål og sammenhænge.

Opgave 2: Diskutér fordele og ulemper forbundet med at øge det offentlige forbrug i den aktuelle økonomiske situation, som der lægges op til i regeringens finanslovsforslag. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag 2, og du skal Inddrag viden om økonomiske sammenhænge og økonomisk politik.

Uddrag
I Bilag 2, som består af en artikel fra Jyllands-Posten (3.oktober 2019), præsenteres regeringens nye finanslovsforslag, der blandt andet indebærer en forøgelse af det offentlige forbrug.

Ifølge bilag 2 beskrives det at, regeringen i forslaget kaldet ”Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid” vil øge det offentlige forbrug med 1,3 pct. I 2020.

Dette betyder blandt andet flere penge til ansættelse af flere sygeplejersker og pædagoger, samt at både kommuner og regioner kan bruge flere penge end tideligere.

Normalt vil et sådan tiltag, hvor man udsender ekstra penge ud i samfundet, være tilfældet hvis økonomien er på vej nedad. Lige nu ser den danske økonomi dog særdeles stærk ud, idet vi fortsat befinder os i højkonjunktur og der udvises endda tegn på mangel på arbejdskraft. Derfor er det diskutabel at regeringen lægger op til en såkaldt ekspansiv finanspolitik i denne tid.

På den ene side vil dette være en fordel, idet der ved en forøgelse i det offentlige forbrug vil være en forsat stigende beskæftigelse, eftersom det offentlige nu har flere penge til at ansætte for.

Og som den nuværende finansminister, Nicolai Wammen, selv udtaler i bilag 2, vil investeringer i uddannelser og en grønnere dagsroden, give virksomhederne muligheder for at skabe arbejdspladser og vækst. En øget beskæftigelse vil derudover medføre en øget efterspørgsel, eftersom hudholdningerne også har flere penge mellem hænderne og produktionen vil derfor også stige.

Dette stemmer overens med Keynes teori, der forklarer at staten aktivt skal gribe ind i såvel høj- som lavkonjunkturer, idet markedet ikke selv er i stand til at løse problemer som eksempelvis arbejdsløshed.

Ved at øge det offentlige forbrug opnår man nemlig to af de økonomiske mål nemlig lav arbejdsløshed og økonomisk vækst, og dermed også en direkte finanseffekt.

På den anden side, forholder den danske økonomi sig fortsat i højkonjunktur og en yderligere stigende efterspørgsel og lav ledighed, vil følgelig betyde mangel på arbejdskraft og en forværring af det kapacitetspress der er i dansk økonomi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu