Dansk Økonomi 2020 | IØ Opgave

Denne opgave omhandler:

 • Danmarks bruttoinvesteringer
 • Timelønnen sammenlignet med timeproduktiviteten
 • BNP
 • Topskattelettelser kunne øge udbuddet af arbejdskraft
 • Den nuværende økonomiske situation med Corona

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2a
Opgave 2b
Opgave 3
Opgave 4
Notat til møde i folketingssalen om, hvorvidt topskattelettelser kan være med til at øge udbuddet af arbejdskraft.
Opgave 5
(Her tages udgangspunkt i nuværende økonomisk situation med Corona)

Uddrag
I ovenstående indeksberegning illustreres der en udvikling for Danmarks bruttoinvesteringer i en analyseperiode på 8 år. Året 2008 er basisåret, som der tages udgangspunkt ift. de andre år i perioden. Danmarks bruttoinvesteringer havde et fald på 18% til 2010, hvorefter der forekommer en stigning på 11% til året 2015. Hvis man tager hele analyseperioden i betragtning, er Danmarks bruttoinvesteringer faldet med i alt 7%, som er svarer til 28 millioner kr.

---

Grafen i Bilag 2 illustrerer timelønnen sammenlignet med timeproduktiviteten i Danmark. Man kan se, at timeproduktiviteten nogenlunde er konstant med timelønnen i analyseperioden fra 1970-2015. Grafen har dog nogle små udsving fra ca. 1993 til 2015.

---

Man kan se i bilaget, at timeproduktiviteten udvikler sig ens nogenlunde med timelønnen i analyseperioden. Dog har timeproduktiviteten nogle minimale udsving, hvilket skyldes at hvis timeproduktiviteten bliver mindre end timelønnen påvirkes Danmarks konkurrenceevne. Forstået på den måde, at hvis Danske virksomheder hævede priserne på deres produkter grundet lønstigninger, så ville det også blive dyrere for udlandet at investere i Danske produkter.

---

Når der er tale om vækst i et land, er det væsentligt at man kigger på landets BNP (bruttonationalprodukt), da økonomisk vækst er de ændringer der sker i BNP’en. Dette er henholdsvis på både den negative måde og positive måde. Dermed kan man se i nøgletallene at BNP’en forventes at stige med 2,2%, hvilket er positiv vækst, men der er mange punkter man skal tage hensyn til vedrørende positiv økonomisk vækst. Grunden til at bruttonationalproduktet stiger med 2,2% skyldes bla., at der forventes en stigning i indenlands efterspørgslen på 1%, hvilket bunder i stigninger i henholdsvis privat-, offentligforbrug, offentlige-, bolig-, erhvervs-, og lagerinvesteringer.

---

Der er en modsatrettede effekt ved topskattelettelser på den måde, at borgere vil enten vælge at arbejde mindre og stadig have den samme indtjening. På den anden side vil nogle borgere bidrage til timeproduktiviteten, arbejde mere og tjene mere end hvad de gjorde tidligere. Dermed ville det være et væsentligt tiltag at indføre topskattelettelser, da det vil have en mærkbar effekt at benytte gulerodseffekten. Dette vil påvirke borgere til at arbejde mere, hvilket progressivt øger udbuddet af arbejdskraft samt fastholde og tiltrækning af de dygtigste uddannede.

---

På baggrund af given bilag og ovenstående opgaver er det muligt at vurdere om hvorvidt der kan skabes økonomisk vækst på lang sigt i Danmark. For at det er muligt at genopfinde den økonomiske vækst i Danmark på nuværende tidspunkt, er det væsentligt at samfundets borgere fortsætter med at bruge penge, selvom mange virksomheder er nødsaget til at fyre ansatte i håb om ikke at gå konkurs.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
 • Opgaven kvalitetstjekkes
 • Vent op til 1 time
 • 1 Download
 • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
 • Adgang nu og her
 • 20 Downloads
 • Ingen binding
 • Let at opsige
 • Adgang til rabatter
 • Læs fordelene her
Få adgang nu