Danmarks storhedstid | Opgave

Indledning
Jeg vil i denne komparative analyse af ”Kong Christian stod ved højen mast” og ”Der er et yndigt land” sammenligne Danmarks to nationalsange, og fokusere på de to forfatteres sproglige virkemidler, og hvordan de danner kontraster i måden at fremstille Danmarks storhedstid på i de to tekster.

Uddrag
I fjerde strofe omhandler det de almindelige unge sømænd, som alle kæmpede under- og sammen med de danske helte. Det hylder deres mod og deres handlinger på havet i kamp (vers 3 og 4).

Et ad de sproglige virkemidler som Ewald anvender i digtet, er besjæling. F.eks. i sætningen ”Hans værge hamrede så fast.”

I denne sammenhæng betyder ordet værge et våben eller et sværd, og da det lyder som om, at det hamrer sig selv, og er levende, får ordet en besjæling.

Derudover anvender Ewald også gentagelser i digtet, da de sidste to vers i hver strofe er de samme.

Dette forstærker betydningen af verset, og gør læseren af digtet mere opmærksom på de specifikke stykker, som bliver gentaget.

”Hvo kan bestå mod Danmarks Juel?”
”Hvo kan bestå mod Danmarks Juel, i strid?”

Det lyriske dig ”Der er et yndigt land” blev skrevet i 1819 af Adam Oehlenschläger, og blev udgivet i 1823.

Digtets ydre komposition er opbygget som et traditionelt digt med fire strofer med otte vers i hver strofe.

Dog med undtagelse af den sidste strofe, som har 12 vers. Derudover har digtet enderim, og det er et lyrisk digt, eftersom der bliver beskrevet følelser og stemninger. Det er skrevet i 3. person.

Digtet blev skrevet i starten af 1800-tallet, som var under Romantikken, der varede fra 1800-1870.

Det kommer også til udtryk i digtet, eftersom Oehlenschläger sætter fokus på det idylliske liv i Danmark, og hylder de danske værdier.

Teksten har fokus på nationalstaten, og der bliver refereret til vikingetiden, som var Danmarks storhedstid.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu