Danmarks storhedstid | Komparativ analyse | 10 i karakter

Indledning
Jeg vil i denne komparative analyse af ”Kong Christian stod ved højen mast” og ”Der er et yndigt land” sammenligne Danmarks to nationalsange

og fokusere på de to forfatteres sproglige virkemidler, og hvordan de danner kontraster i måden at fremstille Danmarks storhedstid på i de to tekster.

Det episke dig ”Kong Christian stod ved højen mast” blev skrevet i 1779 af Johannes Ewald, og blev udgivet i 1780.

Digtet fremstiller Danmark som en magtfuld søfartsnation, og omhandler de fire helteskikkelser i dansk søkrigshistorie: Christian 4., Niels Juel, Tordenskjold og den almindelige matros, som gør sin pligt i søslag.

Uddrag
Det lyriske dig ”Der er et yndigt land” blev skrevet i 1819 af Adam Oehlenschläger, og blev udgivet i 1823.

Digtets ydre komposition er opbygget som et traditionelt digt med fire strofer med otte vers i hver strofe. Dog med undtagelse af den sidste strofe, som har 12 vers.

Derudover har digtet enderim, og det er et lyrisk digt, eftersom der bliver beskrevet følelser og stemninger. Det er skrevet i 3. person.

Digtet blev skrevet i starten af 1800-tallet, som var under Romantikken, der varede fra 1800-1870.

Det kommer også til udtryk i digtet, eftersom Oehlenschläger sætter fokus på det idylliske liv i Danmark, og hylder de danske værdier.

Teksten har fokus på nationalstaten, og der bliver refereret til vikingetiden, som var Danmarks storhedstid.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu