Danmark og globaliseringen | 12 i karakter

Indledning
Hvordan dansk økonomi påvirkes af globaliseringen kan ses fra flere vinkler. I denne opgave skal du dels undersøge, hvordan globaliseringen har påvirket eksporten – og dels undersøge omfanget af arbejdspladser, der outsources.

Indholdsfortegnelse
HJEMMEOPGAVE 4 – 1 ÅR. (6 ET)
DANMARK OG GLOBALISERINGEN – OUTSOURCING

Opgave 1.
De tre nedestående kolonner viser, hvor meget eksporten udgør i procent af Danmarks BNP.

Opgave 2.
Langsigtet
Helt overordnet set så har eksportens andel af BNP i perioden 1966 til 2019 vist en kraftig stigning.

Opgave 3.
Der har igennem de seneste år i den globale økonomi været konstateret en globaliseringsafmatning. Den indtraf især fra 2011 oven på finanskrisen.

Opgave 4.
Outsourcing er når en virksomhed flytter dele af sine aktiviteter som virksomheden selv tidligere har stået for til en ekstern leverandør. Ofte vil det være til udlandet.

Opgave 5.
Outsourcing er med tiden blevet mere hyppigt og populært for virksomheden at gøre brug af. Det vil oftest være produktionsopgaver, en virksomhed vil outsource og især til asiatiske lande som Kina og Indien. Outsourcing har en række fordele og ulemper, som jeg vil gennemgå neden for:

Opgave 6.
De væsentligste årsager til at beholde produktion kan være:

Opgave 7.
Man kan i Danmark gøre en række ting for at fastholde produktionen i her i landet:

Uddrag
Helt overordnet set så har eksportens andel af BNP i perioden 1966 til 2019 vist en kraftig stigning.

Fra at udgøre ca. 28% af BNP i 1966 udgør eksportandelen i dag næsten 56% af BNP. Dette svarer til en fordobling over perioden eller en gennemsnitlig årlig vækst på 0,52%, hvilket er meget over så lang en periode.

Kigger man over alle årene var eksportandelen lavest med 26,4% i 1972 og højest i det seneste år med 55,9%, hvilket er mere end en fordobling fra den laveste til den højeste andel. I absolutte tal udgør eksporten i dag næsten 1.300 mia. ud af en samlet BNP på ca.
2.300 mia. i 2019.

Det er med andre ord en meget markant udvikling i eksporten man ser og eksporten er i dag den helt afgørende faktor for udviklingen i og størrelsen af den danske økonomi. Og væksten i den danske økonomi er dermed mere end nogensinde afhængig af udviklingen i

eksporten. Ser man på de andre komponenter i BNP (forbrug og investeringer) har disse generelt ikke vist nær så markante udsving og udgjorde i 1966 henholdsvis ca. 65% af BNP mod 70% i 2019 og 36% i 1966 mod 23% i 2019

Kortsigtet
Generelt set så følger udviklingen i den danske eksport i høj grad udviklingen i verdensøkonomien og verdenshandlen. Dvs. når der er højkonjunktur og eksport og Import stiger globalt så stiger den danske eksport også.

Set over en lang periode som i dette tilfælde vil der dog også være perioder hvor der ikke er sammenhæng. Dette kan bl.a. skyldes Danmarks konkurrenceevne, fald/stigning i markedsandele eller ændringer i efterspørgslen efter de varer som Danmark eksporterer.

Neden for har jeg set mere kortsigtet på udviklingen, og så har jeg oven for i figuren fremhævet med rødt de perioder, som jeg mener har vist markante udsving og som kan forklares på baggrund af udviklingen i verdensøkonomien jf. figur 1.5 og 24.

P1:1973-1981
I den første del af denne periode 1973 – 1978 falder eksportandelen som følge af nedgangen i verdensøkonomien, hvilket kan tilskrives oliekrisen. Derefter ses en kraftig stigning i perioden 1978 – 1981, hvor eksportandelen stiger fra 27,4% til 36,1% svarende til en stigning på 8,7% point.

P2: 1985-1991
Ovenpå et kortvarigt fald fra 1985 til 1987, stiger eksportandelen kraftigt med ca. 6 procentpoint i perioden fra 1887 –1991. Dette kan henføres til den globale højkonjunktur som indtraf i slutningen af 80’erne.

P3: 1998-2000
I perioden 1998 til 2000 bliver økonomien påvirket af en globaliseringsbølge drevet af teknologiudviklingen som indtraf omkring år 1998, hvilket medførte en stigning i eksportandelen på hele 8,5% point på blot to år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu