Indledning
Er Danmark et af verdens lykkeligste lande? Ja, Danmark er et af verdens lykkeligste lande, fordi at der er et velfærdssamfund som sørger for hver enkeltes sikkerhed og tryghed.

Udover det, er stort set alle danskere stolte over at være dansk. For i danskernes øjne er Danmark et perfekt land, med en smuk natur og et smult sprog. Men er Danmark nu også så perfekt som alle tror?

Netop dette har de to fædrelandssange ”Danmark, mit fædreland” og ”Frit land” fokus på.”Lykken bliver aldrig mindre af at blive delt.”, siger man, men gør man det også?

Lykke er noget som man kan finde over alt i verden, men alligevel er Danmark blevet kåret til at være et af verdens mest lykkelige lande.

Uddrag
Derudover har H.C Andersen benyttet personifikation, det har han bl.a. gjort i 1. strofe 3. vers ”Du danske Sprog, Du er min Moders Stemme”, fordi at det danske sprog får menneskelige egenskaber.

Det danske sprog får den menneskelig egenskab at den har en stemme som ens moder, og sproget bliver derfor også udtrykt som noget trygt.

Der er også sammenligning i teksten, fx i 4. strofe i vers 3 ” Hvor Sproget er min Moders bløde Stemme”.

Her sammenligner H.C Andersen sproget med sin moders stemme, og der skaber derfor som nævnt før noget trygt men også hjemmeligt ved det danske sprog.

Sproget bliver fremstillet positivt da det bliver sammenlignet med noget blødt hvilket er positivt ladet.

”Danmark, mit fædreland” har kærlighed som tema. Man kan tolke digtet som et udtryk for kærligheden til sit fædreland og det er skrevet som en hyldest til danskernes historie/fortid

kultur, sprog og kærlighed til hele den danske befolkning. Intentionen med fædrelandssangen har været, at det skulle være en trøst til danskerne.

Danskerne havde lidt mange nederlag, men de skal ikke være fortabte, fordi de har deres skønne land som er anderledes og speciel - så man skal være stolt af at være dansker, selvom der har været nederlag gennem tiden.


”Frit land” er en sang som er skrevet af Ulige numre i 2015. Ulige numre er et dansk rockband. Bandet består af Carl Emil Petersen, Nick Lee, Teis Lindeskov, Lasse Ziegler og Jacob Ulstrup.

Sangen blev udgivet efter bandet var på besøg hos syriske flygtninge i Libanon. Sangen er lyrisk, fordi at den består af tanker, meninger, holdninger, stemninger og følelser.

Derudover er sangen også en vinyllyrik sang, da den er skrevet af en musikker. Der er 6 strofer og 39 vers i alt, men der anvendes ikke nogen former for rim. Sangen blev til for at lave en nationalromantisk sang ud fra et snæversynet synspunkt.

Da Bandet mødte flygtninge fra Syrien, fremtrådte Danmark som et perfekt land, og det var inspirationen bag ”frit land”.

Men fordi at det danske samfund møder omverdenen med lukkede grænser og frygten for det ukendte, er Danmark pludselig ikke så perfekt.