Danmark i krig | DHO | 12 i karakter

Problemformulering
Redegør for hvordan den tyske besættelse påvirkede danskernes liv i perioden 1940-45.

Foretag en analyse af artiklen ”Inger så officererne græde, da tyskerne kom” (Berlingske Tidende 9. april 2015)

Vurder hvorfor fortællinger og beretninger om besættelsestiden stadig har relevans i dag.

Indledning
En forårsmorgen i 1940 blev Danmark invaderet af de tyske styrker. De danske soldater faldt hurtigt tilbage, men er ikke hurtigt nok. De overvældende tyskere kunne destruere al modstand de mødte.

Denne 9. april ville komme til at ændre dansk historie for altid. Denne tidlige 9. april morgen regnede det med flyveblade over hele Danmark. OPROP – Danmark er blevet besat af Tyskland. Den danske regering kapitulerede.

Den danske regerings samarbejdspolitik overfor tyskerne beskyttede danskerne for tyskernes ødelæggelser og diktatur, og betød b.la. at jøderne ikke ville blive arresteret og sendt i lejre.

Samarbejdspolitikken gik blandt andet ud på, at Tyskland ikke erklærede krig mod Danmark (og samtidig forhindrede England i at besætte Danmark), og fastholdt den danske selvstændighed.

Hermed kunne danskerne for langt de flestes vedkommende fortsætte med deres normale hverdag.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Problemformulering (3) 2
Metode 2
Redegørelse 3
Analyse 6
Vurdering 8
Konklusion 9
Litteraturliste 10
Bilag 10

Uddrag
I starten af 1940 var danskernes hverdag meget almindelig, dog gik der tyske soldater i gaderne. Allerede fra starten af blev markedsmekanismerne påvirket. ”

Krigen forårsagede, som krig plejer, kraftige prisstigninger og sammenbrud for de vanlige handelsmønstre.” (Olesen, 2009) .

Dette skyldtes lande rundt omkring i Europa var besat og dermed var under tysk administration og kunne ikke selv vælge, hvad de skulle og ikke skulle købe/sælge.

Dermed havde de ingen penge og hele deres økonomi var underlagt tyskernes velbefindende. Fordi Danmark var besat, kunne de danske virksomheder ikke selv bestemme, hvem de ville sælge til.

Størstedelen af den danske eksport var til de allierede lande. Denne handel blev skærpet, da tyskerne ikke var interesserede i, at danske virksomheder skulle støtte allierede lande.

Det samme gjaldt importen af varer. Der var enkelte virksomheder i Danmark, som blev udvalgt af tyskerne, og derfor blev mange danske virksomheder sat ud af kraft og dermed blev arbejdsløsheden markant større i Danmark .

Allerede før krigen havde man forudset at der ville blive mangel på sparsomme varegrupper såsom sukker, brændsel og fedtstof.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu