Indledning
Danmark oplevede store omvæltninger i løbet af 1800-tallet, og i denne sammenhæng vil jeg fokusere på nationalismen og den nationalromantiske kunst.

Jeg vil undersøge nationalismens betydning for samfundet på den tid og herigennem berøre nationalliberalismen og malerier inden for den nationalromantiske kunst.

Jeg vil begynde med at give en kort redegørelse for, hvorfor nationalismen begyndte at blomstre i hele Europa.

Dette vil omfatte en nærmere definition af nationalfølelse. Derudover vil jeg forklare og analysere den nationalromantiske kunsts historie og dens betydning i denne periode.

Til at belyse disse punkter vil jeg anvende malerierne "En dansk kyst" (1842-43) af J. Th. Lundbye og "Stensætning på øen Brandsø" (1842) af Dankvart Dreyer.

Jeg vil også analysere en tale af N. L. Høyen, hvor han udtaler sig om national kunst. Dette vil give mig indsigt i, hvordan kunsten blev brugt til at fremstille Danmark som et imponerende land og hvordan den bidrog til at samle folket.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Napoleonskrigene 3
Nationalromantikken 4
- Guldalderen 4
- N. L. Høyen 4
- Landskabsmalerier 5
- Hvad Siger Dette Om Tiden? 6
Nationalliberalisme 7
- De Liberale 7
- ”Danmark Til Ejderen” 7
- De Nationalliberale 8
Sprogstriden 8
- Vejen Til En Fri Forfatning 9
Nationalisme I Dag 10
Konklusion 10
Litteraturliste 11
- Bøger 11
- Internetadresser 11

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hvad siger dette om tiden?
Danmark stod over for betydelige udfordringer og befandt sig i en økonomisk trængt periode, hvor befolkningen havde et dybfølt behov for at føle sig som en del af et fællesskab.

I denne kontekst var det helt naturligt, at nationalismen spillede en markant rolle i hverdagen for folket. Kunstnerne ønskede gennem litteraturen og billedkunsten at styrke den danske nationalfølelse ved at give folket et alternativt syn på landskabet.

De ønskede at give dem mulighed for at betragte landskabet gennem kunstnernes ord eller billeder, hvilket ville forstærke oplevelsen af den danske naturs skønhed og historiske betydning.

Men selvom denne tid var præget af et rigt kulturliv, var det også en tid med udbredt fattigdom og omfattende undertrykkelse.

Nationalliberalisme
Nationalliberalisterne var to ideologiske strømninger, der gradvist smeltede sammen i løbet af 1800-tallet.

Den liberale strømning omfattede kravet om en fri forfatning og individuelle frihedsrettigheder, både for enkeltpersoner og for folket som helhed. Desuden ønskede de en mere demokratisk styreform, der erstattede det gamle enevældige monarki.

Nationalliberalisterne krævede, at politiske beslutninger skulle træffes åbent af folkevalgte repræsentanter, i stedet for at blive taget bag lukkede døre af fyrsten og hans embedsmænd.