Dan cake | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser kort Dan Cakes målgruppe(r) på det danske marked
Dan Cakes målgrupper er inddelt i tre segmenter:
- De ældre over 60 år:
- De unge under 20 år
- Børnefamilier og cafekunder

2. Analyser Dan Cakes interne forhold
- Produktudvikling
- Produktion
- Marketing
- Salg og service

Interne forhold

3. Analyser købsadfærden for køb af kager på B2C markedet
- Købsadfærd/Købstype

- Køberoller
- Initiativtager:
- Influent:
- Beslutningstager:
- Disponent:
- Konsument:

- Beslutningsprocessen
- Problemerkendelse:
- Informationssøgning:
- Vurdering af alternativer:
- Købsbeslutningen:
- Efterkøbsadfærd:

4. Diskuter Dan Cakes anvendelse af parameteren produkt.
- Produktets levetid/type
- Emballage
- Kvalitet
- Sortiment
- Mærkestrategi
- Branding

Uddrag
- De ældre over 60 år:
De fleste over 60 år er typisk pensionister, dvs. at her kigger man på den socialdemografiske variabel i forhold til livsfase og alder.

De ældre køber typisk deres kager i supermarkedet og er traditionelle i deres valg. Målgruppen er loyale og konservative i deres valg, udover det køber de kagerne på tilbud da indkomsten er en væsentlig faktor for de ældre.

Segmentet her har et større forbrug end de andre målgrupper, da de spiser kaffe til kagen og ekstra meget i højtiderne. Højtiderne og de specielle begivenheder er især vigtigt for de ældre.

- De unge under 20 år
De fleste unge er enten single eller i parforhold. Dette kan også relateres til den socialdemografiske variabel, da de er meget impulsive og illoyale.

De unge skifter meget mellem deres valg af kagemærker og deres valg bliver påvirket af placeringen i butikken. Herunder kommer den psykografiske variabel, da unge er spontane.

- Børnefamilier og cafekunder
Børnefamilier og cafekunder foretrækker Premium kagerne, da de er kvalitetsbevidste og råvarer og høj kvalitet spiller en stor rolle for dem.

Indkomsten er også en væsentlig faktor for dem. Kage er ekstraordinært for børnefamilier og cafe besøgende, normalvis bager de det selv når de ikke gør foretrækker de Premium kager eller convenience produkter.

DanCake har samlet sig en bred målgruppe og deres segmenter findes i alle aldersgrupper. Derfor har DanCake også formået at skabe en let kontakt til kunderne og har formået at nå bedst muligt ud til de potentelle kunder.

---

3. Analyser købsadfærden for køb af kager på B2C markedet
Jeg vil analysere købsadfærden for køb af kager på B2C markedet. Jeg vil tage udgangspunkt i målgruppen: De ældreover 60 år.

- Købsadfærd/Købstype
De ældre over 60 har en rutinemæssigkøbsadfærd da de ofte har traditioner for kaffe og kage og derfor har fået kendskab til Dan Cake.

Her bliver det også et vanekøb for dem da de har meget mærkeloyalitet og der er lav involvering. Et eksempel kunne være at Margrete og Flemming hver torsdag aften har spil aften med et andet vennepar, her er der altid kaffe, kage og en lille sjus til mændene.

Hvis man kigger på Marslows behovspyramide er det, det sociale behov der bliver opfyldt, da de oftest mødes i sociale sammenhæng.

Købemotiverne er Bandwagon- og Thriftymotivet da mange føler sig trygge ved at købe Dan Cake da man ved hvad det står for og fordi det er billigt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu