Dan cake | Analyse | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser kort Dan Cakes målgruppe(r) på det danske marked
2. Analyser Dan Cakes interne forhold.
- Interne situation
3. Analyser købsadfærden for køb af kager på B2C markedet
- S - Stimuli
- Problemerkendelsen:
- Informationssøgning:
- Vurdering af alternativer:
- Købsbeslutningen:
- Efterkøbsadfærden:
- R - Respons
4. Diskuter Dan Cakes anvendelse af parameteren produkt

Uddrag
Dan Cakes slutbrugere kan inddeles i 3 hovedmålgrupper. Slutbrugerne over 60, unge under 20 år, børnefamilier og cafékunder.

En af Dan Cakes målgrupper er slutbrugeren over 60 år. Deres købsadfærd er præget af traditioner hvilket også afspejler deres valg af kager.

De rækker ofte ud efter gamle klassikere, der har været der i en årrække, et bud på dette kunne være marmorkagen eller citronmånen.

Denne målgruppe køber typisk Dan Cakes produkter i supermarkederne og er loyale og konservative i deres valg af produkter. I forhold til Dan Cakes 2 andre målgrupper, har de det største forbrug af Dan Cakes produkter.

Her bliver kagerne nydt til forskellige højtider og som tilbehør til de mange kopper kaffe der bliver drukket i løbet af dagen.

Her er kage og kaffe blevet to ting der nærmest er uadskillelige, og derfor går hånd i hånd. Slutbrugeren over 60 år, er derfor en klar målgruppe til produktkategorien, Dan Cake Standard.

Denne målgruppe er unge under 20 år. De er skildret som værende impulsive og illoyale. Når de unge under 20 år tager ud for at handle, er det som regel ikke planlagt, at de skal købe kage.

Derimod er deres køb præget af hvor kagerne er placeret i butikkerne. Denne målgruppe har et forholdsvist stort forbrug af kager, og bruger for det meste deres kage som hygge måltider.

En af Dan Cakes målgrupper er børnefamilier og cafékunder. Børnefamilier og cafékunder sætter pris på en god kvalitet.

Børnefamilier er for det meste nogle der bager selv og køber mindre, da de foretrækker hyggen der medfølger i det, at bage hjemme.

Cafékunder går for det meste på café og køber en kage og bager næsten aldrig. Cafékunder og børnefamilie fortrækker premium kager og convenience produkter, fordi de sætter pris på de gode råvarer og den gode kvalitet

---

For at analysere Dan Cakes interne forhold, vil der til start blive givet en kort virksomhedskarakteristik.

Efterfølgende vil SW-opstillingen blive udarbejdet, den vil belyse Dan Cakes stærke samt svage sider, hvorefter værdikæden vil blive analyseret, som består af en række aktiviteter

der udføres på baggrund af, at skabe størst mulig værdi for kunden. Dette vil blive efterfulgt af en kort opsummering i form af en konklusion. I opgaven vil markedet blive afgrænset til det danske marked.

Dan Cake er en dansk virksomhed, der har rødder helt tilbage i 1931, hvor Dan Cake blev etableret af Jens Eskildsen.

Senere i 1978 flyttede Dan Cake produktionen til de nuværende lokaler, på grund af den manglende plads.

Igennem tiden har virksomheden været overtaget af forskellige udenlandske virksomheder, men i 2004 overtog familien Eskildsen igen Dan Cake.

Dan Cake et et aktieselskab, der producerer kvalitetskager, dermed en produktionsvirksomhed. De er i Skandinavien den største producent af skærekager

og har en produktion på 45 millioner enheder. Dan Cake eksporterer til mere end 15 lande, og havde i 2016 en bruttofortjeneste på 99.5 millioner kr.

Dan Cake har sat sig nogle klare mål. Virksomheden vil blandt andet sikre, at forbrugeren får en god smagsoplevelse samtidig med, at virksomheden sikrer et højt niveau af fødevaresikkerhed, idet de følger HACCP-principperne.

Dan Cake befinder sig på konsumentmarkedet, idet virksomheden sælger til detaillisterne, der sælger Dan Cakes produkter videre til slutbrugeren, ubearbejdet.

Her befinder de sig på et marked, der er præget af hårde forhandlinger med netop detailkæderne. Supermarkederne har stor magt og presser derfor leverandører som Dan Cake, for bedre betingelser.

SW-opstillingen er et middel virksomheden kan benytte for at skabe overblik over deres stærke og svage sider.

SW-opstillingen er taget ud af SWOT-opstillingen hvor der både dannes et overblik over de interne og eksterne forhold. Dog vil der i denne opgave kun blive analyseret på de interne forhold, derved SW-opstilling.

I denne opstilling vil virksomhedens stærke og svage sider blive analyseret, dette er virksomhedens interne forhold, altså forhold som Dan Cake selv er herre over og kan gøre noget ved.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu