Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser kort Dan Cakes målgruppe(r) på det danske marked
- De ældre over 60 år:
- De unge under 20 år
- Børnefamilier og cafekunder
2. Analyser Dan Cakes interne forhold
3. Analyser købsadfærden for køb af kager på B2C markedet
- Købsadfærd/Købstype
- Køberoller
- Initiativtager:
- Influent:
- Beslutningstager:
- Disponent:
- Konsument:
- Beslutningsprocessen
- Problemerkendelse:
- Informationssøgning:
- Vurdering af alternativer:
- Købsbeslutningen:
- Efterkøbsadfærd:
4. Diskuter Dan Cakes anvendelse af parameteren produkt.
- Produktets levetid/type
- Emballage
- Kvalitet
- Sortiment
- Mærkestrategi
- Branding

Uddrag
- De ældre over 60 år:
De fleste over 60 år er typisk pensionister, dvs. at her kigger man på den socialdemografiske variabel i forhold til livsfase og alder.

De ældre køber typisk deres kager i supermarkedet og er traditionelle i deres valg. Målgruppen er loyale og konservative i deres valg

udover det køber de kagerne på tilbud da indkomsten er en væsentlig faktor for de ældre. Segmentet her har et større forbrug end de andre målgrupper

da de spiser kaffe til kagen og ekstra meget i højtiderne. Højtiderne og de specielle begivenheder er især vigtigt for de ældre.

- De unge under 20 år
De fleste unge er enten single eller i parforhold. Dette kan også relateres til den socialdemografiske variabel, da de er meget impulsive og illoyale.

De unge skifter meget mellem deres valg af kagemærker og deres valg bliver påvirket af placeringen i butikken. Herunder kommer den psykografiske variabel, da unge er spontane.

- Børnefamilier og cafekunder
Børnefamilier og cafekunder foretrækker Premium kagerne, da de er kvalitetsbevidste og råvarer og høj kvalitet spiller en stor rolle for dem.

Indkomsten er også en væsentlig faktor for dem. Kage er ekstraordinært for børnefamilier og cafe besøgende, normalvis bager de det selv når de ikke gør foretrækker de Premium kager eller convenience produkter.