Dan Cake | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser kort Dan Cakes målgruppe(r) på det danske marked
2. Analyser Dan Cakes interne forhold
- Primære aktiviteter:
- Indgående logistik
- Produktionen
- Udgående logistik
- Service
- Støtte aktiviteter:
- Virksomhedens infrastruktur
- Menneskelige ressourcer
- Teknologi
- Indkøb
- Delkonklusion

Uddrag
Hvis man kigger på Dan Cakes målgrupper kan man dele dem op i tre, som Dan Cake tager fokus i.

Ved hjælp af Minerva-modellen, kan vi på denne måde finde ud af noget som beskriver hvilken livsstil deres målgrupper passer ind under.

Den første er unge under 20 år. Denne målgruppe bliver karakteriseret ved at være rimelige impulsive samt illoyale i deres købsadfærd.

Derfor er kager nok ikke det der bliver prioriteret højest på indkøbslisten, men noget der købes hvis den er placeret det rigtige sted i butikken.

Dette segment har et stort forbrug af kage. Følger man Minerva-modellen passer målgruppen bedst til det violette segment.

Dette kan blandt andet skyldes alderen da det er mange unge ved en 10-25 årige. Det violette segment har en mellem indkomst og et højt forbrug.

Da Dan Cakes produkter ligger omkring de 10-13 kr. i den billige prisklasse, stemmer dette godt overens mellem den mellem indkomst som forbrugeren har.

Det andet segment ligger under en af de vigtigste målgrupper Dan Cake har nemlig Børnefamilier og cafekunder.

Da man i dette segment finder forbrugerne som vægter kvalitet og gode råvarer højt. I målgruppen har vi dem med lidt højere indkomst, hvilket gør at man nok kan finansiere de lidt dyrere varer samt cafebesøg.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu