Indholdsfortegnelse
Opgave 1; Karakteriser den danske dagligvarebranchen max. 2.400 anslag med mellemrum

Opgave 2; Analyser konkurrencesituationen blandt discountkæder max. 4.800 anslag med mellemrum

Opgave 3; Analyser 2-3 forskelle i værdiskabelsen i nemlig.com og Nettos forretningsmodeller

Opgave 4; Diskuter følgende udsagn max 2.400 anslag
Netto om Nemlig.com har samme målgruppestrategi
- Rema 1000 befinder sig på et blåt ocean marked
- Det er af afgørende betydning for Netto at have private labels i sortimentet

Opgave 5; Med udgangspunkt i besvarelse af opgave 1-4 bedes du identificere en udfordring for Netto. Diskuter løsning(er) på den valgte udfordring

Uddrag
Mens discountkæder som Rema 1000, Netto, Aldi og Fakta vinder den store vækst, må Bilka og Kvickly takke sig med et fald i omsætning på hele 705 millioner kroner, hvilket svarer til en nedgang i omsætningen på ca. 3%.

I 2019 løb discountkæderne med højeste fremgang på ca. 3%, lige foran næsen af deres konkurrenter, dagligvareforretninger og supermarkeder, som måtte nøjes med en fremgang på henholdsvis 2- og 1%.

Med en stigende omsætning, fra halvanden milliard til en omsætning, på 49 milliarder kroner, sætter discountkæderne sig nu endnu tungere på dagligvarebranchen.

Lavprissupermarkederne er blevet en favorit hjemme i de danske hjem, og 2019 var heller ingen undtagelse. Discountkæderne tordner frem med høj vækst, volume og indtjening.

Vi som forbrugere vælger i højere grad at fylde vores indkøbskurve i landets discountbutikker i stedet for supermarkeder og hypermarkeder.

Eksperter mener, at discountkædernes stigning skyldes at de er dygtige og rationelle, og dernæst bekvemt at handle der

fordi discountbutikkerne ligger alle steder, de har alle produkter du har brug for, og du behøver nødvendigvis ikke tænke yderligere over prisen, fordi den er lav.

Discountkæderne i den danske dagligvarebranche havde i 2017 en samlet markedsandel på 40,3%. I 2019 steg tallene, og discountbutikkerne har nu en markedsandel på 42,9% af det samlede dagligvaremarked.

Disountmarkedet har altså oplevet en stigning på 2,6% fra 2017 til 2019. Vi kan derfor antage, at med 42,9% er discountkæderne markedsledere i dagligvarebranchen.

Dagligvarebranchen er et mættet marked. Der er mange udbydere, monopolitisk konkurrence og heterogent marked.

Der er mange udbydere at konkurrere med og nethandlen fylder mere og mere og er med til at svække konkurrence yderligere.

Rema 1000 er et eksempel på en discount kæde i stigene vækst. Kæden har øje for discount med holdning.

Virksomheden hævder selv, at de skal have en ”stor trafik”, høj volume og mange varer igennem så omkostninger kommer til at være en lavere del i procent så de kan blive ved at sælge deres varer så billigt

– Da de har en relativ lille avance på deres discount produkter. Rema 1000 befinder sig på red ocean marked ligesom resten af discountkæderne, men også enkel, hurtig og billig familielogistik.

---

Netto og Nemlig.com konkrete job er at dække forbrugerens behov/problem/et ønske som de kan tilbyde at value proposition.

Nettos markedsføring adskiller sig fra Nemlig.com i det omfang at Netto bruger langt flere ressourcer på promotion end Nemlig.com. Netto promoverer sig via.

Tv-reklamer, envejskommunikation, tilbudsaviser tilgængeligt for alle borgere i Danmark, udefineret markedsføring og sales promotion i form af kupontilbud i deres Netto+ app.