Cykelpartner | Noter Afsætning Case

Indholdsfortegnelse
Regnskabsanalyse Cykelpartner
Afkastningsgrad
Overskudsgrad
Soliditetsgrad:
Likviditetsgrad
Aktivernes omsætningshastighed
Egenkapitalens forrentning
Gældsrente
Gearing
Gældsandel:
Leverandørerne i branchen
Potentielle indtrængere i branchen
Konkurrencesituationen i branchen
Forsat følge markedspriserne
Beholde deres gode niveau på kundeservice
Beholde den høje likviditetsgrad
Beholde den opadgående fremtid for E-handel

Uddrag
Regnskabsanalyse Cykelpartner
Virksomhedens regnskabsanalyse er udarbejdet fra året 2018. Hvor virksomheden formåede i år 2018 at levere et resultat på 1,993 millioner kr.

Afkastningsgrad
Virksomhedens afkastningsgrad har haft en negativ udvikling de sidste tre år, hvor afkastningsgraden er faldet fra 22 % til 7,9 %.

Dette skyldes blandt andet en kraftig tilbagegang i resultat før finansielle omkostninger, som er faldet fra 7,168 millioner til 3,192.

Derudover har der været en stigning i aktiver, hvor det mest er de materielle anlægsaktiver, der er steget. Et fald i EBIT-indtjeningen og en stigning i aktiver har forsaget det store fald i afkastningsgraden på tre regnskabsår.

Men afkastningsgraden stadig tilfredsstillende, fordi det overstiger markedsrenten på 2-3 %. Og afkastningsgraden skal altid som minimum overstiger markedsrenten.

Overskudsgrad
Man kan ikke beregne virksomhedens overskudsgrad, Fordi deres nettoomsætningen ikke er tilgængeligt, men for at få tal på, hvor meget af omsætningen der er tilbage efter

at omkostninger er betalt, så har virksomheden i 2018 et resultat af primær drift på 3,192 millioner. Resultatet af primært drift har et lille fald de sidste tre regnskabs år fra 7,168 millioner til 3,192 millioner.

Hvis man alligevel skal have et cirka tal på virksomhedens overskudsgrad, estimeres det derfor til at omsætningen er det dobbelte af bruttofortjenesten.

Derfor estimeres virksomhedens omsætning til 32.680.00. Med den estimeret omsætning vil det give virksomheden en overskudsgrad på 9,7 %. Det er vigtigt at sige, at dette kun er et estimeret bud på overskudsgraden, derfor er det ikke 100% rigtigt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu