Cykelpartner AS | Erhvervscase | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Virksomhedskarakteristik og virksomhedens forretningsmodel med angivelse af virksomhedens KSF.
- Virksomhedens mission (ide) og vision:
- Strategi:
- Branche/forretningsområder/produktgrupper:
- Virksomhedstype:
- Ejerform:
- Virksomhedens historie (kort):
- Markeder/kundegrupper:
- Økonomiske hovedtal (omsætning, overskud/underskud, antal ansatte):
- Økonomiske nøgletal
SWOT-analyse:
- Styrker:
- Svagheder:
- Muligheder:
- Trusler:
- Forretningsmodel: Business Model Canvas:

Virksomhedens udfordringer, løsningsforslag og konsekvenser:
- Problem 1: konkurrenter
- Problem 2: Mere aktiv ren fysisk.
- Problemløsning:
- Problem 3: Kundeloyalitet.
- Problemløsning:
- Metodeafsnit (Refleksion over egne arbejdsprocesser og resultater):
- Litteraturliste:

Uddrag
Virksomhedens mission (ide) og vision:
- Missionen hos Cykelpartner er, at give kunden den bedste oplevelse, men derudover også at levere håndplukkede produkter til en lav pris, der får kunden til at købe mere.

Cykelpartner er opbygget omkring visionen, at hver kunde skal få en super oplevelse, med et sublimt resultat, når de benytter Cykelpartner frem for konkurrenterne.

Strategi:
- Cykel partners hovede strategi er at have et bret vare sotremant for at kunne opfylde alle deres kunders behov. Deres vare skal selvfølgeligt også sælges til en fornuftig pris så alle kan være med.

- Strategi Mæssigt vil de kun gå ind på de markeder, hvor det giver mening for dem og produkterne. F.eks. sælger de cykler med et bestemt begreb som eksempelvis indvendigt gear, som er meget populært i især norden.

I andre lande som f.eks. Tyskland kender de slet ikke til begrebet. Så derfor er det vigtigt for dem, at lave noget eksklusivt og specifikt rettet mod markedet, så de hurtigst muligt kan komme ud på de Nordiske markeder.

- I udlandet kalder de sig selv for Atredo, da cykelpartnere ikke giver mening i andre lande end Danmark.

- Cykelpartner gøre brug af differentieringsstrategi fordi de henvender sig til en bred målgruppe og har nogle unikke produkter samt service som de giver kunderne ved at være deres øjne og hænder.

---

Afkastningsgraden: afkastningsgraden fra år 2015 til år 2019 har været faldende, da den i år 2015 var på 33,1 og i 2019 på 6,8. Det vil sige

at Det betyder, at virksomheden har oplevet lavere og faldende forrentning af deres samlede kapital, og samlet forrentning af aktiver, som er negativt.

Afkastningsgraden bør være over markedsrenten. Det som påvirker afkastningsgradens fald, er overskudsgraden og aktivernes

Likviditetsgrad: Likviditetsgraden viser hvor meget virksomhedens omsætningsaktiver udgør i procent af virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser.

I år 2015 var den på 235,9, hvor den i 2019 er faldet til 151.78, hvilket er negativt. Da likviditetsgraden ikke er under 100, er det dog ikke kritisk

Soliditetsgrad: : Det som soliditetsgraden viser, er hvor stor en andel af virksomhedens samlede aktiver, der er finansieret med egenkapital som er rettet mod balancen.

Så man kan sige, at det er et overblik over, hvor stor en evne virksomheden har til at modstå tab. I år 2015 var den på 58,2, som vil sige, at 58,2 øre af hver investeret krone kom fra virksomhedsejerne.

I år 2019 er den faldet til 38,2, så her er kun 38,2 øre af hver investeret krone kommet fra virksomhedsejerne. Man plejer at sige, at det er bedst hvis den er mellem 30-40%.

Egenkapitalens forrentning: viser hvor meget ejerne tjener på den kapital de har indskudt i virksomheden.

I år 2015 var den på 56,2, hvor den er faldet markant og helt ned til 7,4 i år 2019. Dvs. at ejerne i de seneste 5 år, har oplevet at tjene færre penge på deres investeringer i virksomheden fra egen formue.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu